Одобрявате ли влизането на България в чакалнята на еврозоната?