Малина Николова ръководи заседанието на Областната епизоотична комисия

Малина Николова ръководи заседанието на Областната епизоотична комисия Областният управител Малина Николова ръководи заседанието на Областната епизоотична комисия. В него участваха представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция на МВР- Враца, РДПБЗН - Враца, РЗИ – Враца, Ловно-рибарско сдружение- Враца, Регионална дирекция по горите - Берковица и държавните горски стопанства на територията на областта.
Съгласно указанията на Министерство на земеделието, храните и горите и предвид епизоотична обстановка в страната, ежеседмичните заседания на областните епизоотични комисии се заменят с провеждане на две заседания месечно.
„Няма констатирани нови случаи на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Враца, независимо от факта, че сме заобиколени като област от огнища на заразното заболяване. Липсата на положителни проби за АЧС и трихинелоза в нашата област се дължи на изпълнението на мерките за биосигурност и ефективната работа на представителите на държавните горски стопанства в санитарните зони“, заяви в началото на заседанието директорът на ОДБХ – Враца д-р Милчо Костурков. На срещата той представи заповедта на министър Десислава Танева, с която се отменят определените А, Б и В зони за сигурност при констатиране на заболяването и се дават ясни указания с допълнителни мерки за биосигурност. Удължен до 31 януари 2020 г. е срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна. Целта е максимално редуциране на популацията на дива свиня във всички ловностопански райони на страната, като мярка за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Отпада забраната за лов в територии, в които е установена дива свиня с наличие на вируса. Ловните дружинки следва да спазват стриктно мерките за биосигурност. За провеждане на лов, ловците предварително подготвят ями за загробване на остатъците от отстреляните диви свине. Задължително трябва да се осигурят и препарати за дезинфекция и пръскачки, с които ловците да обработят използваните инструменти, облеклото, обувките, оръжията и принадлежностите към тях, както и автомобилите. Всички отстреляни по време на лов диви свине задължително се изследват за вируса на АЧС като изследванията са за сметка на БАБХ.
Представителите на държавните горски стопанства във Враца, Оряхово и Мездра работят на терен и контролират спазването на мерките. За последния месец са дадени за анализ 117 проби от отстреляно диво прасе, като резултатите са отрицателни за вирус на АЧС и трихинелоза.
Областният управител Малина Николова обяви, че Министерство на земеделието, храните и горите изготвя План за контрол, управление при кризи и предотвратяване разпространението на АЧС на територията на Република България за 2020 г.
„С този документ ще бъдат разпределени дейностите за борба с болестта между различните държавни институции, на които са вменени различни правомощия, времеви график за извършване на дейностите, разпределение на задълженията и финансовото обезпечаване на мерките по графика. Този План предстои да бъде разгледан на заседание на Централния епизоотичен съвет и одобрен от Министерски съвет“, поясни Малина Николова и добави, че като дейност трябва да бъде възобновено почистването и третирането с виросуцидни препарати по пътните отбивки и местата за почивка по републиканската пътна мрежа.
„Тези санитарни и превантивни дейности от страна на Областно пътно управление – Враца доведоха до положителен и дълготраен ефект за намаляване разпространението на заразното заболяване през 2019 г.“, допълни още Малина Николова.
Относно мерките за превенция и биосигурност, директорът на РЗИ – Враца д-р Кети Ценова разясни, че препаратите за дезинфекция следва да се употребяват според изискванията и дадените предписания от производителя.
„Някои от препаратите действат срещу вируса само при определени условия на прилагане върху чисти повърхности без биомаса. Налага се стриктно спазване на указанията за използване на препаратите, за да имат ефект срещу вируса“, заяви д-р Ценова и настоя за провеждането на допълнителна разяснителна кампания сред ловните сдружения.

 
14.01.2020, 15:30 часа
792 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha