Вижте анонса на театъра във Враца

25.03.2016, 09:27 ч.
1206
0

26.03.`16 г. – събота в Куклена зала зала от 10.30 часа „Приключение на горската полянка” 29.03.`1...

Анонс на театъра във Враца

18.03.2016, 09:19 ч.
1350
0

19.03.`16 – събота в Камерна зала от 10.30 часа „Бременските градски музиканти” по братя Грим 22.0...

Анонс на Драматично-куклен театър-Враца

04.03.2016, 11:40 ч.
1758
0

 05.03.`16 г. – събота в Куклена зала от 10.30 часа „Червената шапчица” по Шарл Перо 05.03.`16 ...

Анонс на Драматично-куклен театър - Враца

11.12.2015, 10:48 ч.
1758
0

 12.12.`15 г. – събота в Куклена зала от 10.30 часа „Коледна приказка” 15.12.`15 г. – вто...

Анонс на Драматично-куклен театър - Враца

26.11.2015, 13:39 ч.
1697
0

 27.11.`15 г. – петък в ОДЗ „Вълшебница” от 9.15 часа „Червената шапчица” по Шарл Пе...

Община Козлодуй търси директор на дирекция “Образование, култура и социални дейности”

20.11.2015, 11:25 ч.
2066
0

 О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наред...

Община Козлодуй търси Главен експерт “Ремонт ВиК инфраструктура и инвеститорски контрол”

20.11.2015, 11:22 ч.
1602
0

 О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наред...

Община Козлодуй търси директор на дирекция "Устройство на територията и икономически дейности"

20.11.2015, 11:19 ч.
1600
0

 О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наред...

Община Козлодуй търси директор на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

20.11.2015, 11:17 ч.
1590
0

 О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наред...

Община Козлодуй търси ръководител на звено за вътрешен одит

20.11.2015, 11:14 ч.
1530
0

 О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наред...