Окръжен съд-Монтана и КПКОНПИ отнеха имущество за близо 200 хил. лв. на семейство от Лом

Окръжен съд-Монтана и КПКОНПИ отнеха имущество за близо 200 хил. лв. на семейство от Лом Окръжен съд – Монтана отне от съжителстващи на семейни начала мъж и жена от Лом дялове на фирми, парични средства и автомобили на обща стойност близо 198 000 лева. Делото бе образувано по иск от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ срещу С. Г. С. /40 г./, М. Г. И. /35 г./ от Лом и  „О. П. и сие“ ЕООД. При проверка на КПКОНПИ е било установено, че за периода 2008-2018 г. С. Г. С. и М. Г. И. са реализирали приходи в размер на 44 888.43 лева, а притежаваното от тях имущество - пари, движими и недвижими вещи, сред които над 120 леки и товарни автомобила и собственост в 15 дружества, надхвърля 600 000 лева.
През 2018 г. срещу С. Г. С. е образувано досъдебно производство, а поради значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица КПКОНПИ е подала в съда искова молба за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 371 450 лева. В хода на процеса бе установено, че с присъда от 16.05.2018 г. на ОС – Монтана С. Г. С. е признат за виновен, че от 2013 г. до 2016 г. в Лом избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси в особено големи размери - общо за 20 720.24 лв., като в двумесечен срок не е подал в Община Лом декларации за придобитите и регистрирани на негово име 120 леки и товарни автомобили.
По това дело подсъдимият С. Г. С. е осъден на 3 години „Лишаване от свобода“ както и на конфискация в полза на държавата на 106 автомобила негова собственост. Тъй като конфискуваните с присъдата автомобили вече не са собственост на С. Г. С. цената на иска е намалена на 197 912 лева.
След като се запозна с искането на Комисията, отговора по него, приложените писмени доказателства, събраните в хода на процеса доказателства и заключенията на вещите лица съдът установи, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните С.Г. С. и М. Г. И. в размер на 853 737.74 лева, като това налага правния извод, че исковата претенция на КПКОНПИ е основателна. 
Затова ОС – Монтана обяви решение, с което отне в полза на държавата незаконно придобито имущество от С. Г. С. и М. Г. И. на обща стойност 197 912 лева, в което влизат суми от придобити от тях дялове в дружества, суми от продажби на 33 автомобила и стойността на други 20 автомобила, тяхна собственост. Подсъдимите С. Г. С. и М. Г. И. трябва да платят общо и 7 915.72 лева в полза на бюджета на съдебната власт – държавна такса съобразно уважения размер на иска, както и 3 220 лева по сметка на КПКОНПИ за разноски по делото. 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-София в двуседмичен срок.
 
 
14.01.2022, 10:36 часа
2862 0