Служебното правителство отмени решения на кабинета „Петков”

Служебното правителство отмени решения на кабинета „Петков”

Служебното правителство отмени три решения, които не са финализирани от предходния състав на Министерския съвет. 
Решението от правителственото заседание на 5 май касае безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол.
Решението от 13 юли се отнася до организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
С решението, прието на 28 юли, е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.
Трите решения са приети от Министерския съвет с направените в тях изменения, допълнения и уточнения. По приетите актове вносителите не са подготвили и представили окончателни текстове и не са представили преработени мотиви съобразно направените в тях изменения, допълнения и уточнения.
Поради важността на решението за организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, правителството ще го разгледа отново на следващо свое заседание.

04.08.2022, 15:16 часа
782 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha