Обходът на Монтана става собственост на общината

Обходът на Монтана става собственост на общината Общинските съветници решиха обходният път на Монтана да стане собственост на общината. Това се налага заради промяната на старото трасе на републиканския път, тъй като то вече не отговаря на изискванията за републикански път. Отсечката с дължина 6,171 км вече е част от мрежата на областното пътно управление и е основно трасе за преминаване на леки и тежкотоварни автомобили по направлението Видин – Монтана – Враца. Предстои Агенция ”Пътна инфраструктура” да прехвърли собствеността на общината. Така грижата за поддържането на отсечката занапре ще е на общината.
Заради изграждането на компостираща инсталация теренът на депото за твърди битови отпадъци ще бъде разширен с терени от землищата на селата Николово и Крапчене. С промяната на подробния устройствен план предназначението на 2,6 дка земеделска земя край с Крапчене се променя. Новата инсталация, която ще преработва годишно около 6 500 тона биоотпадъци от зелените площи, парковете и градините. Минизаводът ще бъде разположен на 22 дка площ в рамките на депото. Фирма "ЕМКО" ще изгражда нова база за производствена и стопанска дейностк край Горно Церовене. Съветниците разрешиха на мястото на някогашния стопански двор, върху площ от 10 дка  да бъде създадена база на фирмата, оято се занимава с ремонт и военна техника.
Съветниците приеха годишните  отчети на общинските дружество. Три от тях „Регионалното депо за отпадъци” ЕООД, „Общински пазар” ЕООД и „Общински медицински център” ЕООД отчитат печалба, половината от нея ще бъде преведена на общината. Те ще разпределят и премии. "Технологичният парк”, „Самостоятелната медико-техническа лаборатория” и „Центъра за дентална медицина” са на загуба.
28.04.2016, 16:12 часа
1499 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha