Държавната енергетика се оказа по-зле от преди година

Държавната енергетика се оказа по-зле от преди година След отчетеното с фанфарисериозно подобряване на финансовото състояние на държавната енергетика през 2015 г., обявените отчети за първото тримесечие на 2016 г. на част от дружествата от групата на "Българския енергиен холдинг" сочат, че нещата съвсем не са розови и спрямо същия период на миналата година положението всъщност е по-зле.
Това сочат публикуваните на сайта на Министерството на финансите тримесечни отчети на държавните фирми.
Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е намаляла с 26 млн. лв. Също с толкова по-нисък е положителният финансов резултат на Мини "Марица Изток". С 8.6 млн. лв. е спаднала и печалбата на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) спрямо първото тримесечие на 2015 г. На загуба от 9.2 млн. лв. за периода е ТЕЦ "Марица Изток 2", докато година по-рано е била на плюс с 5.8 млн. лв. С подобрени финансови резултати е само "Националната електрическа компания" (НЕК), която отчита ръст на печалбата от 13.86 млн. лв. в сравнение с януари-март миналата година, но това се дължи на постъпленията от фонда "Сигурност на електроенергийната система", откъдето са преведени 67.1 млн. лв. По-добре спрямо първото тримесечие на 2015 г. е и компанията-майка БЕХ, която отчета с над 1 млн. лв. по-голяма печалба. За "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" няма публикувани документи.
Факторите за по-лошото представяне на държавната енергетика са различни за отделните дружества според спецификите на дейността им, но негативните резултати изглеждат притесняващи на фона на очакванията на правителството за оздравяване на отрасъла сред редицата предприети законодателни и регулаторни мерки през миналата година.
НЕК продължава да страда от недостиг на пари
Отчетената от НЕК за първите три месеца на годината печалба е 38.997 хил. лв, докато година по-раня тя е била 25 млн. лв. Въпреки ръста дружеството продължава да изпитва затруднения при погасяване на задълженията си към доставчици. Сред причините за това са спадналите с 12.2 процента приходи от продажба на енергия. Принос за това имат спадналите цени на свободния пазар след заработването на борсата за ток, както и и двойно намалялото производство на ток от вода, което представлява скъпа балансираща енергия.
Дружеството продължава да отчита загуба от продажбите на регулирания пазар, въпреки че преди седмица министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че от тази дейност НЕК вече е на плюс. Причините за негативния резултат от продажбата на енергия за бита и малките фирми е в намалелите количества евтин ток от АЕЦ "Козлодуй" за регулирания пазар, както и поскъпналата електроенергията от възобновяеми източници, която електрическата компания е длъжна да купува.
АЕЦ "Козлодуй" е по-зле заради повече разходи по модернизацията и отчисления
Традиционно добре представящата се във финансово отношение атомна централа приключва с печалба от 37 млн.лв., която е с 26 млн.лв. по-малко от отчетената през същия период на 2015 г. Това се дължи на по-малкото приходи с 15 на сто от продажбата на електроенергия, заради намалените цени на регулирания пазар. От друга страна пък са се увеличили разходите за модернизацията на двата реактора, за да получат нови лицензи за експлоатация, и за отчисления за водна такса и във фондовете за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и за управление на радиоактивни отпадъци. За ползване на вода за охлаждане на реакторите през 2015 г. ядреният оператор е платил 12 млн. лв., а в ядрените и социалните фондове и този за енергийна сигурност – 80 млн. лв.
Спад на износа на ток с 53% отчита ЕСО
"Електроенергийният системен оператор" излиза на печалба от 20.675 млн. лв. през първите три месеца, което е с 8.593 млн. лв. по-малко спрямо финансовия резултат за същия период на 2015 г., сочи отчетът на собственика на преносната енергийна мрежа.
Износът на ток е намалял с 53.06%) от 2.6 млн. МВтч за същия период на миналата година на 1.233 млн. МВтч сега. Освен това цените на електроенергията зад граница са намалели с около 15-20 на сто. Една от причините за този спад са големите количества евтина енергия, търгувана от Норвегия и Швеция. Другата – сериозният спад в цената на природния газ, което накара много страни като Италия да пуснат в действие газовите си централи. Това допълнително наводнява пазара с евтина енергия, а поради девалвация на турската лира намалява и износа към южната ни съседка Турция - една от основните дестинации за българската електроенергия, отчитат от ЕСО.
В държавните мини работят 7277 души и производителността им намалява
Нетната печалба на “Мини Марица Изток” за първото тримесечие на 2016 г. е 10.679 млн. лв., което е с 26 млн. лв. под достигнатия преди година резултат и с 16.9 млн. лв. по-малко от разчетения в бизнес програмата на дружеството. То отчита с близо 12 на сто спад в приходите от продажба на въглища.
В момента в държавните мини работят 7277 души, което е с 63-ма повече спрямо преди година, но за сметка на това е спаднала производителността с над 10 процента.
ТЕЦ "Марица Изток 2" не може да се пласира на пазара за разпологаема мощност
Единствената държавна топлоелектроцентрала "Марица изток 2” излиза на загуба преди данъци от 9.2 млн. лв. за периода., което е сериозно влошаване на финансовия резултат с 15 млн. лв. Година по-рано дружеството е било на плюс с 5.8 млн. лв. То отчита, че е най-потърпевшо от това, че не успява да спечели търговете на ЕСО за разполагаема мощност, за да осигурява приходи от тома, че държи блокове в режим на готовност. Друга причина за негативния резултат е в непрекъснато увеличаващите се променливи разходи на дружеството.
Въглищната централа отчита спад на приходите с 8.475 млн. лв. или 5.06%. Ръстът на продажбите на свободния пазар е минимален, но пък цените там са били по-ниски с 1.40 лв./МВтч спрямо година по-рано.
От отчетите на дружествата става ясно, че постигнатите средни цени на заработилата през януари борса за търговия с електроенергия през първото тримесечие са били 61.35 лв./Мвтч. През януари е била най-висока цената - 72.14 лв. за мегаватчас без ДДС, през февруари средната стойност е била 56.39 лв., а през март 59.32 лв.
БЕХ продължава да раздава заеми на дъщерните си фирми
От справката на компанията собственик на държавните енергийни дружества – БЕХ, става ясно, че тя продължава да раздава заеми на закъсалите финансово свои фирми. При това в отчета не влизат взетите 535 млн. евро назаем през април от банков консорциум за уреждане на забавените плащания на НЕК към двете т.нар. американски централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3".
В отчетения период БЕХ е дал на "Мини Марица Изток” два заема за общо 49.5 млн. лв., а на ТЕЦ "Марица Изток 2" – 49.55 млн. лв.
Холдингът обявява печалба от 9.853 млн. лв. за тримесечието срещу 8.772 млн. лв. година по-рано, въпреки отчетения спад на приходите от 625 млн. лв. в същия период на 2015 г. на 445 млн. лв. сега.
06.05.2016, 15:49 часа
1193 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha