УНИЦЕФ откри семейно-консултативен център в Монтана

УНИЦЕФ откри семейно-консултативен център в Монтана Заработи Семейно-консултативния център в община Монтана в Комплекса за здравни и социални услуги "Свети Мина". Това е четвъртата възстановена социална услуга в комплекса, благодарение на финансовата помощ на УНИЦЕФ, каза кметът Златко Живков.
Услугата обединява социални, здравни, образователни услуги и мерки за превенция на малки деца и семейства в риск. Мобилни екипи обхващат на най-уязвимите общности, живеещи в обособени квартали или изолирани населени места не само в община Монтана, но и в общините Бойчиновци и Якимово. Превенцията за предотвратяване на рискове, които водят до настаняване на бебета извън семейството и недобра грижа за децата сред рискови групи ще се осъществява от експерти, които са специалисти в областта и допълнително ще бъдат обучени от водещи международни организации, отново с подкрепата на УНИЦЕФ. В Семейно-консултативен център - Монтана ще работи екип от общо 8 специалисти-ръководител, двама социални работници, трима социални сътрудници, психолог и медицинска сестра. Поредната подкрепяна от УНИЦЕФ - България и реализирана в община Монтана социална услуга ще развива дейността си по превенция и подкрепа сред деца, родители, семейства, но ще обхваща и рискови общности, живеещи в социална изолация и крайна бедност. Другите три услуги, които са делегирана държавна дейност са Център за настаняване от семеен тип, дневен център за деца с увреждания и звено "Майка и бебе". От следващия месец, пак със съдействието на УНИЦЕФ може да бъде възстановен и "Център за майчино и детско здраве". Така в комплекса ще има петте услуги, които стартираха по европейски проект преди две години. Те бяха временно преустановени, заради липсата на стандарти за делегирана държавна дейност на две от тях.
07.05.2016, 11:55 часа
1506 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha