Очаква се повишение на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом

Очаква се повишение на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом В Дунавския басейн днес и през следващите два дни, вследствие на валежите, ще има повишена почвена влажност и оттичане, което ще доведе по повишения във водосборите на реките, съобщава Басейнова дирекция "Дунавски район" в Плевен.
Очакванията са за реките Лом, Огоста, Искър - в средното и долното й течение, по целия водосбор на Вит, Осъм и Янтра, както и в средното и долно течение на Русенски Лом. Водните количества на р. Росица при Севлиево и на р. Янтра при Габрово и Каранци остават значителни, но под жълтия праг на внимание. От днес се очаква плавно намаляване в целия водосбор.
Прогнозата за р. Искър - до 10 май - нива над средните стойности. Днес ще има покачване на реките във водосбора на р. Владайска, както и покачване на реките във водосбора над яз. "Панчарево". Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Прогнозата за р. Янтра - до 10 май - водни нива над средните стойности.
За р. Русенски Лом - до 11 май - нива над средните стойности.
Днес се очакват понижения на нивата. През следващите два-три дни са възможни нови краткотрайни повишения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
08.05.2016, 12:21 часа
1966 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha