Община Борован стана част от програма ROMACT

Община Борован стана част от програма ROMACT През месец август кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова подписа договор за партньорство и включване на общината в програма ROMACT на Европейската комисия.  Основна цел на програмата е включване на ромите на местно равнище!.
Европейската комисия и Съвета на Европа стартират през 2013 г. програма ROMACT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.
ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на маргинализирани ромски общности. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.
ROMACT се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.
На местно ниво предстои създаване на работна група, която да работи съобразно целите и дейностите на програмата, като координатор на програмата за община Борован бе определена Илияна Донкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“. 
15.09.2016, 15:39 часа
1231 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha