Експерти от ОИЦ-Враца представиха новостите в европейското финансиране

Експерти от ОИЦ-Враца представиха новостите в европейското финансиране Разяснителна информационна кампания на тема „Европейско финансиране през 2018“ се проведе в Мездра. Тя бе организирана от Областен информационен център-Враца. Гроздан Темнишки, експерт „Информация, обслужване и управление“ представи актуалните процедури  по оперативните програми  с различни финансови инструменти за бенефициенти до края на 2018 г. Г-н Темнижки даде повече информация и за новостите при Информационна Система за Управление и Наблюдение на европейските средства в България до 2020 г.
Акцент в информационната среща бяха представяне на актуалните процедури по ОП “Региони в растеж“, ОП “Околна среда“, ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и по Програмата за развитие на селските райони.
На срещата присъстваха: г-жа Яна Нинова- председател на Общински съвет- Мездра, г-жа Наталия Христова-общински съветник и експерти от отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки” в Община Мездра.
ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
31.03.2018, 16:15 часа
1089 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha