28 милиона лева неизплатени заплати през 2017 г.

28 милиона лева неизплатени заплати през 2017 г. 28 млн. лв. са неизплатените от работодателите заплати за 2017 г., най-чести са нарушенията, свързани със сумирането на работно време и неизплащането на положения извънреден труд. Това каза Величка Микова, национален секретар на КНСБ. Заключенията са част от Годишния доклад на синдикалната организация за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд през 2017 г.
За изминалата година по данни на Главна инспекция по труда 17 962 са нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските. Най-често тези нарушения се установяват в секторите: търговия на дребно, ресторантьорство и туризъм.
Работодателите не разработват графици при сумирано изчисляване на работното време, където инспекторите са констатирали 956 нарушения.
Работодателите често не изплащат извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време, за празнични дни, не се изплаща положен нощен и извънреден труд.
Инспекторите са установили, че често се изготвят фиктивни графици, полага се труд повече от 12 часа на работна смяна. Нарушения са установени и при Наредбата за работно време, почивките и отпуските са 1 280.
За миналата година неизплатените трудови възнаграждения са 28 млн. лв. докато през 2016 г. те са 21 млн. лв. Работодателят е длъжен да гарантира поне 60% от трудовото възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата.
Относно здравословните и безопасни условия на труд са установени 195 783 нарушения, като само по условия на труд нарушенията са 97 615 или половината от общия брой.
62,1% от всички нарушения са в областта на осигуряване на здраве и безопасност при работа; 24,8% са нарушенията, свързани с осигуряване на безопасно оборудване, 13,1% са нарушенията, свързани с нормите по хигиена.
От КНСБ изтъкват, че са притеснителни нарушенията, свързани с провеждането на инструктажа и обучението за безопасност при работа. Това според доклада е основна причина за повишения трудов травматизъм през 2017 г.
12.06.2018, 15:50 часа
658 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha