Лекар, медицинска сестра и учител са най-търсените професии във Видинско

Лекар, медицинска сестра и учител са най-търсените професии във Видинско Областният управител на Видин Албена Георгиева председателства заседание на Комисията по заетост. Основна тема бе представяне и обсъждане на обобщената информация за резултатите от второто проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Видин.
В началото на срещата областният управител припомни, че съгласно Закона за насърчаване на заетостта  Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
Албена Георгиева уточни, че при проучванията се вземат предвид и приоритетите, заложени в Областната стратегия за развитие, в регионалните, областните и общинските планове за развитие, както приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта. 
Георгиева допълни, че първото проучване на потребностите от работна сила за област Видин беше пилотно и се проведе в периода 5 - 28 февруари 2018, а в периода 1август - 17 септември 2018 г. се проведе второто проучване.
Обобщените резултати от последното анкетиране представи Гергана Владимирова - главен експерт в Областна администрация Видин. Тя информира присъстващите, че във второто проучване са се включили общо 166 работодатели.
Спрямо първото проучване се отчита увеличение на анкетираните с 32.8%. От представителната извадка определена за област Видин, анкети са попълнили 105 работодатели или 82.7% от всички включени в извадката на областта (общо 127 работодатели). 
Основните изводи по отношение на двете проучвания, свързани с потребностите на работодателите от работна сила са свързани с констатиране на несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила в региона, липса на правопропорционална връзка между потребностите от работна сила и план-приема в средното образование, нeпpaвилнo paзпpeдeлeниe мeждy пpaĸтиĸa и тeopия в професионалните училища. Не на последно място се отчита необходимост от подобряване на условията на труд и заплащане от страна на бизнеса в региона, с оглед привличане на кадри.
От направеното анкетиране става ясно, че най-търсените от работодателите професии са лекар, медицинска сестра, учител, педагогически специалист, шивач, продавач-консултанти, заварчик, строител, охранител, готвач, пътен строител, електротехник, машинен оператор, работник в производство на облекло и други.
Албена Георгиева отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно. „Резултатите от такова проучване дават възможност за отстраняване на трудностите между заинтересованите страни.
Винаги съм казвала, че връзката между бизнеса и образованието е от голямо значение за развитието на всеки регион и вярвам, че всички заедно работим в тази посока“, каза областния управител. Георгиева благодари на всички работодатели, които са се включили в анкетата, както и на институциите за съвместната работа. Областният управител изрази надежда, че в следващото проучване ще се включат много повече работодатели, тъй като малкото участници не дават обективни резултати.
По време на заседанието на Комисията по заетост се обсъди и напредъка в изпълнението на дейностите, свързани с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На заседанието присъстваха кметове и представители на общини от областта, представители на държавни институции, синдикати и представители на регионалните структури на национално признатите работодателски организации.
17.10.2018, 14:01 часа
733 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha