Приватизират държавни имоти в Монтана

Приватизират държавни имоти в Монтана Правителството възложи на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на два поземлени имота - частна държавна собственост, намиращи се в Монтана, с построените в тях сгради - незавършено строителство.
Приватизацията се извършва по предложение на областния управител на област Монтана, в чието управление са имотите. Единият се намира на ул. „Макгахан“ № 14 и е с площ 15 840 кв. м, заедно с построената в него на груб строеж едноетажна сграда на транспорта, със застроена площ 1 064 кв. м. 
Вторият имот се намира на ул. „Сирма войвода“ № 2 и е с площ 26 501 кв. м, ведно с построената в него девететажна сграда - незавършено строителство, в груб строеж, със застроена площ 3 151 кв. м, с предназначение за здравно заведение.
 
24.04.2019, 15:25 часа
1110 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha