Вижте какви кадри търсят работодателите във Враца

Вижте какви кадри търсят работодателите във Враца Дирекцията „Бюро по труда“ във Враца обяви свободните работни места за града през тази седмица. Видно от свободните работни позиции, обявени от врачанските работодатели, става ясно, че най-търсени са монтажниците, общите работници, строители и медицинските работници.
Вижте по-долу подробно какви кадри търсят работодателите във Враца:
2 Административни специалисти 
3 Инженери по електротехнологии 
1 Общи административни служители 
1 Административни специалисти 
2 Други неквалифицирани работници 
1 Продавачи в магазини 
1 Други неквалифицирани работници 
2 Строители на сгради и сродни на тях 
1 Оператори на подвижни съоръжения 
1 Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия 740 лв.
1 Медицински сестри и акушерки 
1 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост 
1 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
1 Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 800 лв.
3 Работници по производство на облекло 800 лв.
5 Работници по производство на храни 
2 Оператори на подвижни съоръжения 
1 Работници по производство на храни 
1 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 
2 Оператори на подвижни съоръжения 
2 Друг персонал, зает с търговия 
1 Машинни механици и монтьори 
4 Строители на сгради и сродни на тях 
10 Приложни специалисти във физическите и техническите науки 
1 Работници по производство на облекло 
1 Продавачи в магазини 
1 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи 
1 Оператори на подвижни съоръжения 
2 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
1 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО на срочен договор
1 Работници по производство на храни - 750 лв.
1 Персонал, полагащ здравни грижи за хора 
2 Медицински сестри и акушерки - 680 лв.
1 Други неквалифицирани работници 
2 Продавачи в магазини 
1 Машинни механици и монтьори 
2 Строители на сгради и сродни на тях 
1 Машинни механици и монтьори 
2 Оператори на подвижни съоръжения 
1 Специалисти по бази данни и мрежи 
1 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 
1 Ковачи, производители на инструменти - 800 лв.
1 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията 
1 Друг персонал, зает с търговия 
1 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 
1 Ковачи, производители на инструменти 
4 Работници в добивната промишленост и строителството 
1 Миячи на превозни средства, прозорци и перачи - 800 лв.
3 Монтажници 
2 Строители на сгради и сродни на тях 
1 Приложни специалисти във физическите и техническите науки - 1000 лв.
5 Строители на сгради и сродни на тях 
1 Посредници в търговията и продажбите 
1 Продавачи в магазини –1000 лв.
1 Друг персонал, зает с търговия –1000 лв.
1 Работници по производство на облекло 
3 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 
3 Работници по довършителни работи в строителството 
1 Ковачи, производители на инструменти 
1 Ковачи, производители на инструменти - 800 лв.
1 Продавачи в магазини 
1 Общи административни служители 
1 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници 
1 Готвачи 
2 Ковачи, производители на инструменти 
 
09.05.2019, 08:30 часа
2049 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha