Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Вижте свободните работни места в целия Северозапад Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България. Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина
Работни места за лица със средно образование
2 Оператор за производствена линия
2 Машинен оператор за шиене на облекла
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
2 Общ работник
1 Общ работник за поддържане на сгради
1 Бояджия на сгради
2 Опаковач
1 Производител на хляб, ръчно 

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца
Работни места за специалисти с висше образование
2 Медицински сестри
1 Инженер по пътно строителство
2 Технически ръководител в строителство
1 Началник в гараж
1 Системен администратор
1 Инженер, металург
1 Бизнес консултант
1 Инженер-технолог в хранително-вкусова промишленост
2 Експерт по логистика
3 Инженер, електроник
1 Учител по практическо обучение
1 Дистрибутор
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 Касиер, домакин
Работни места за средно професионално,средно общо и основно образование
10 Техник на електрически системи
4 Машинист на пътно-строителни машини
15 Сервитьор
5 Барман
36 Монтажник на електронни елементи
10 Оператор на производствена линия
2 Автомонтьор
7 Арматурист
12 Кофражист
1 Водач на мотокар
3 Шофьор на самосвал
6 Шофьор за международни превози
6 Готвач
3 Помощник, готвач
1 Администратор в хотел
26 Камериерка в хотел
12 Чистач, хигиенист
1 Крояч на текстил
2 Технически, сътрудник
2 Машинен оператор за преработка на дунапрен
2 Складов работник
2 Механик-електротехник
6 Шлосер
1 Продавач-консултант на цветя
1 Машинен оператор за производство на пластмасови изделия
1 Електромонтьор
1 Автотенекеджия
1 Автобояджия
2 Продавач-консултант на плодове и зеленчуци
2 Отговорник/специалист за техническа поддръжка
1 Оператор на машина за плазмено рязане
2 Леяр
1 Електротехник
1 Механик на промишлено оборудване
4 Пласьор на стоки 
1 Работник в сладкарско производство
1 Автомеханик, пътна помощ
4 Апаратчик, ферментация
4 Апаратчик, обработка
1 Мияч на превозни средства
4 Шивач на мъжко/дамско облекло
3 Продавач-консултант
1 Сърцар, формовчик
5 Коляч
1 Шлайфист
1 Фрезист
10 Техник на асансьори
1 Хладилен техник
1 Санитар
1 Пекар
2 Формовчик
1 Машинен оператор за изработка на тестени изделие
2 Топилчик
13 Общ работник
4 Помощник в кухня
2 Пицар
3 Монтажник на алуминиева и ПВЦ дограма
5 Зидар
2 Кулокранист
1 Багерист
1 Пазач, въоръжена охрана

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй
Работни места за специалисти с висше образование
2 Техник-механик
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
10 Камериер/камериерка
10 Общ работник
10 Чистач/хигиенист
1 Специалист в държавна администрация
1 Продавач-консултант
2 Обслужващ в магазин

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
6 Монтажник на електронни елементи
3 Оператор на производствена линия
2 Миньори
2 Стругари
3 Шлайфисти
1 Лепинговач
1 Шофьор за вътрешен транспорт
5 Машинен оператор за опаковане/увиване
3 Оператор на машина за добив на камъни
3 Оператор на машина за обработка на камъни

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово
Работни места за специалисти с висше образование
1 Фармацевт
1 Агроном  
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Помощник-фармацевт
3 Оператор на производствена линия

ОБЛАСТ МОНТАНА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование
9 Шивачи на мъжко/дамско облекло    
8 Шивачи на мъжко/дамско облекло
8 Шивачи на мъжко/дамско облекло
1 Продавач-консултант
2 Машинен оператор на банциг
2 Общ работник
1 Общ работник в промишлеността
2 Машинен оператор за производство на пластмасови изделия
2 Дозировчик на абразиви
1 Термист
1 Склададжия
50 Сезонен работник в земеделието
2 Машинен оператор за банциг
2 Резач на камъни
1 Сервитьор
1 Работник в кухня
1 Готвач
1 Сервитьор
1 Барман

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом
Работни места за специалисти с висше образование     
1 Инвеститорски контрол
1 Специалист по местни данъци и такси
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 Мениджър на екип
2 Технически ръководител
1 Медиатор
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 Машинен оператор на дамско и мъжко облекло
10 Рецепционист
10 Сервитьори
10 Бармани
10 Готвачи и пом. готвач
10 Камериерки
5 Пиколо
2 Мияч на съдове
5 Сервитьор /пиколо на блок маса/
4 Готвач
4 Работник в кухня
4 Камериерки
2 Чистач
2 Общ работник
2 Камериерки
1 Сладкар
2 Гробар
4 Докер
3 Водач на мотокар
3 Кранист
1 Общ работник
2 Пакетировач
2 Шофьор на товарен автомобил
2 Общ работник
1 Шлосер-заварчик
1 Мияч на превозни средства (ръчно)
5 Помощник-сладкар
2 Шофьор за международни превози

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана
Работни места за специалисти с висше образование
2 Лекари по урология
1 Лекар по нервни болести
1 Лекар по патоанатомия
2 Лекари по кардиология
5 Медицински сестри
2 Лекари по педиатрия
3 Медицински лаборанти
2 Лекари по психиатрия
1 Рентгенов лаборант
2 Лекари по ортопедия и травматология
2 Експерт
1 Началник на отделение по психиатрия
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 Елекромонтьор
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Арматурист
3 Кофражист
1 Продавач-консултант
5 Шивач
1 Машинен оператор за преработка на мляко
1 Работник, отглеждащ селскостопански животни
1 Шофьор на товарен автомобил
1 Общ работник, склад
1 Шивач
1 Машинист на пътно-строителни машини
5 Работник за поддръжка пътища /с опит в строителството/
10 Оператор за производствена линия
2 Сервитьори
2 Камериер
2 Рецепционист
2 Пиколо
2 Барман
2 Готвач
1 Елекромонтьор, с опит
2 Сервитьор
5 Касиер
1 Шивач
1 Гладач
2 Шивач с опит
3 Работник кухня - мияч
3 Сервитьор
3 Помощник сервитьор
3 Помощник готвач
3 Камериерки
3 Камериерки
3 Камериер на перално стопанство
3 Сервитьор
3 Сладкар
3 Камериерки
3 Готвач
3 Общ работник
1 Шлосер
1 Шлайфист
1 Шофьор, международен
1 Общ работник
1 Продавач /дюнери/
1 Заварчик
2 Общ работник
2 Продавач-консултант
5 Общ работник
1 Шлайфист
1 Инструменталчик
1 Електрозаварчик
1 Настройчик преса
1 Шофьор
4 Шофьор за товарен автомобил за международни превози
1 Шлосер
1 Старши специалист
1 Стругар
1 Заварчик
1 Настройчик на металообработващи машини с ЦУ
2 Машинен оператор на силози
1 Шлосер-електрозаварчик
1 Общ работник
10 Машинен оператор за шиене
2 Секретар
5 Камериерка
5 Общ работник
5 Чистач
1 Склададжия 
1 Оператор, автоклав
1 Оператор на парни и водогрейни съоръжения
1 Водач на мотокар
1 Шофьор на товарен автомобил
30 Общ работник
3 Общ работник
1 Работник за поддръжка и почистване на гробищен парк
4 Сервитьор
3 Камериерки
1 Перач
4 Сервитьор-блок маса
1 Спасител на басейн
1 Камериеркa
3 Администратор
1 Администратор
2 Перач
2 Старши експерт
5 Отчетник кредити
1 Обслужващ на бензиностанция
1 Главен готвач
1 Помощник готвач
1 Барман
1 Сервитьор
1 Пазач
1 Общ работник
2 Общ работник
3 Касиер
2 Аранжор на витрини/щандове
4 Готвач
4 Перач
4 Камериерки
2 Формовчик
2 Топилчик
5 Барман
2 Водач на автобус
1 Готвач
1 Диспечер
1 Заместник-управител
2 Камериерки
3 Сервитьор
2 Стоковед
2 Портиер
6 Сервитьор
2 Помощник готвач
1 Началник в гараж
2 Счетоводител
2 Технически секретар
2 Управител на комплекс
2 Обслужващ в магазин
1 Продавач-консултант
1 Изпълнител
2 Продавач
1 Майстор за производство на закуски
1 Барман

ОБЛАСТ ВИДИН 
Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик 
Работни места за специалисти с висше образование
1 Строителен техник               
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
10 Сервитьор
13 Готвач
10 Камериер/ка в перално стопанство
10 Камериер/ка в парк и басейн
11 Работник в кухня
2 Помощник-готвач
20 Камериер/ка в хотел
15 Шивач на мъжко/дамско облекло
3 Чистач/хигиенист
4 Общ работник
3 Барман
2 Водопроводчик
1 Работник в горско стопанство
2 Машинен оператор на банциг
10 Електротехник, строителен
1 Мияч на превозни средства
1 Общ работник в горско стопанство
2 Дървар
10 Перач
1 Магазинер

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин
Работни места за специалисти с висше образование
1 Началник на експлоатационно звено в транспорта
2 Управител на отдих /почивна база
1 Инженер технолог, хранително-вкусова промишленост
3 Счетоводител
1 Социален работник
5 Капитан на кораб
2 Диспечер на транспортни средства
1 Заместник-управител
1 Технически секретар
Работни места за средно професионално,средно общо и основно образование
13 Сараф /обмен на валута
14 Рецепционист в хотел
6 Администратор в хотел
2 Стоковед
1 Домакин в склад
24 Готвач
2 Сладкар
7 Помощник готвач
50 Сервитьор
19 Барман
5 Пиколо
80 Камериер/камериерка
3 Продавач-консултант
5 Касиер
1 Пазач-портиер
5 Охранител
1 Спасител на плаж
1 Спасител на басейн
2 Дърводелец
1 Леяр
1 Механик в гараж за транспортни средства
1 Производител на хляб, ръчно 
1 Пекар
5 Машинен оператор за шиене на облекла
13 Машинен оператор на пералня/перачница
1 Машинен оператор за производство на мляко и млечни продукти
5 Монтажник на електрически елементи
3 Шофьор на автобус
2 Тракторист
6 Чистач /хигиенист
4 Перач, ръчно
7 Мияч на съдове /ръчно
10 Работник в кухня
14 Общ работник
2 Шивач
3 Шофьор на лекотоварен автомобил

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Администратор в хотел
1 Чистач-хигиенист
 
14.05.2019, 08:30 часа
4673 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha