АЕЦ "Козлодуй"обяви намерение за изграждане на 3 жилищни сгради

АЕЦ "Козлодуй"обяви намерение за изграждане на 3 жилищни сгради АЕЦ „Козлодуй“ обяви инвестиционно намерение за строеж на ведомствени жилищни сгради в централната част на града. Трите жилищни блока ще се намират в имоти, собственост на централата, ситуирани в ЖК-3 „Север“, западно от Здравен център “Дарис”.
Намерението на възложителя е да се изградят три отделни жилищни блока с общо 90 апартамента, които да осигурят жилища за новопостъпили специалисти, поради недостатъчен капацитет на многофамилните ведомствени жилищни сгради в града. Намеренията предвиждат и изграждането на подходи и наземни паркинги за новоизградените блокове.
Изграждането на жилищните блокове е в съответствие с одобрения Подробен  устройствен план на Козлодуй. Инвестиционното предложение подлежи на съгласувателен и разрешителен режим,  съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона на опазване на околната среда (ЗООС). Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в РИОСВ – Враца.
20.07.2019, 11:45 часа
2402 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha