Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Вижте свободните работни места в целия Северозапад Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България. Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина 
Работни места за лица с висше образование
1 педагогически съветник
4 учител в начален етап на основното образование за 1-4 клас
1 учител по общообразователна подготовка 
1 учител по практическо обучение
5 учител в детска градина
1 психолог, училищен
1 младши експерт
Работни места за лица със средно образование
1 продавач-консултант
1 счетоводител, оперативен
10 машинен оператор
10 инспектор по качество на производствените процеси
15 монтажник на кабели
1 огняр
1 чистач/хигиенист
1 мияч на превозни средства (ръчно)
5 лични асистенти
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
1 производител, ръчно на хляб
1 сервитьор
1 асистент в офис
1 работник по строителство
1 общ работник за поддържане на сгради 

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца
Работни места за специалисти с висше образование
1 инженер, металург
2 учител за практическо обучение
1 фелдшер
1 рехабилитатор
1 учител в прогимназиален етап ЦДУО- БЕЛ, история и цивилизация
1 учител в прогимназиален етап БЕЛ и математика
1 учител по математика
1 учител по немски и френски език
2 учител в начален етап
1 инженер за пътно строителство
1 началник в гараж
2 техник за транспортно строителство
1 специалист по логистика
1 инженер за производство
1 инженер по качество
1 инженер по проекти
1 машинен инженер
5 ресурсен учител
1 технолог за полиуретаново производство
1 старши учител по математика и физика
2 мениджър на екип
1 счетоводител/ТРЗ
1 технически сътрудник
1 сътрудник по продажби
1 касиер
1 касиер/счетоводител
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 техник по електроника на автомобилния транспорт
1 водопроводчик, поддръжка
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
8 сервитьор
5 барман
20 монтажник на електронни елементи
7 арматурист
7 кофражист
2 шофьор за международни превози
3 готвач
2 главен готвач
4 помощник готвач
1 технически секретар
10 шлосер
4 продавач-консултант
5 коляч
4 общ работник
10 зидар
2 кулокранист
1 багерист
24 общ работник в промишлеността
30 работник за производство на акумулатори
1 охранител
4 оператор по сигурност
5 машинен оператор на металорежещи машини
1 почиствач на метални отливки/изделия
1 монтьор за поддръжка на инсталации и оборудване
5 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12  и повече тона
7 заварчик
2 мияч на превозни средства
1 гладач с ютия
1 машинист на ПСМ
1 автомонтьор
1 машинен оператор за дървообработване
1 оператор на полир машина
1 монтажник за тръбна топлоизолация
4 общ работник за отглеждане на пчели
5 шофьор на самосвал
2 работник в хлебопроизводство
2 обслужващ на бензиностанция/газ станция
10 оператор за производство на автомобилни компоненти
2 животновъд
4 обслужващ в магазин
10 машинен оператор за производство на каучукови изделия
1 монтажник на мебели от дърво и други подобни материали
1 складов работник
3 работник за строителство
1 шофьор на лекотоварен автомобил
1 магазинер
1 шмиргелист
2 топилчик
1 водач на мотокар

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител на деца с умствена изостаналост
2 учител в начален етап
2 учител по общообразователен учебен предмет
3 учител в детска градина
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
5 рецепционист
1 продавач-консултант
11 сервитьор
12 готвач
10 камериерка
1 пазач, невъоръжена охрана
3 мияч на превозни средства
2 обслужващ в магазин
1 шофьор на тежкотоварен автомобил
1 технически секретар

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител по БЕЛ
1 главен счетоводител
1 учител по математика,информатика и ИТ
1 учител в група по ЦОУД
1 учител по икономически дисциплини
1 учител по философски дисциплини
1 касиер/домакин
1 учител по математика
1 педагогически съветник
1 учител по практика със специалност „ресторантьорство”
1 учител по английски език, география и икономика
1 учител за работа с деца със СОП
1 учител по руски език
1 учител по теоретично обучение
1 учител по биология и химия
1 учител по математика 
1 педагогически съветник
1 ресурсен учител
4 детски учител
2 ресурсни учители
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
9 монтажник на електронни елементи
3 оператор за производство на автомобилни компоненти
1 завеждащ бюро по обредни дейности
5 шлосер
5 заварчик
5 машинен оператор на металорежещи машини
1 оператор за производство на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
4 оператор за тестване на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
4 монтажник за производствен контрол - за лица с ТЕЛК
11 сервитьор
10 камериер
5 рецепционист
6 готвач
2 пакетировач
2 готвач
3 мотокарист
1 шофьор на товарен автомобил
20 машинен оператор за опаковане/увиване

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово 
Работни места за специалисти с висше образование
1 специалист
1 учител по история
1 учител по математика
1 ресуpсен учител
2 старши учители по теоретично обучение
1 учител по ФВС, треньор
1 учител по общообразователен учебен предмет по английски език
1 учител на деца с езиково-говорни нарушения - логопед
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 машинен оператор на металорежещи машини – чл. 38 от ЗХУ - ТЕЛК
4 продавач-консултант
1 дърводелец/мебелист
1 дърводелец 
4 оператор на производствена линия 
1 главен учител по английски език в начален етап на основното образование
1 образователен медиатър
1 огняр

ОБЛАСТ МОНТАНА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица
Работни  места за специалисти с висше образование
8 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2 учител в детска градина 
1 учител по английски език
1 учител в детска градина
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование 
9 шивач на мъжко/дамско облекло
9 шивач на мъжко/дамско облекло
9 шивач на мъжко/дамско облекло
3 гладач
3 пастир
5 общ работник за смесено раст. и живот. стопанство
10 шлосер
10 машинен оператор на металорежещи машини
10 заварчик
5 водач на селскостопански машини
1 монтажник на дограма
1 работник в консервна фабрика
1 продавач-консултант
1 зареждач за промишлено производство /ръчно/
6 продавач за разносна търговия
1 пакетировач
1 сервитьор
1 машинен оператор на банцинг

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом
Работни места за специалисти с висше образование     
1 управител в специализирана институция
1 младши експерт
1 учител по математика
3 учител по английски език
1 учител по математика –  ½
1 учител по английски език – ½ 
1 ръководител на компютърен кабинет
1 учител по химия и опазване на ОС - 162 часа
1 учител по география и икономика – 162 часа
1 учител по английски език - 54 часа
1 учител по биология и здравно образование - 162 часа
1 учител по музика - 54 часа
1 учител по философия - 190 часа
1 учител по математика  - 280 часа
1 начален учител
1 учител, ресурсен
2 образователен медиатор
1 учител по изобразително изкуство и технологии
1 учител в детска градина
1 учител по философски цикъл - 242 учебни часа
1 учител музика - 54 учебни часа
1 учител по руски език - 0,5
1 учител по биология и здравно образование -  322 учебни часа
1 учител химия и опазване на околната среда - 162 учебни часа
1 учител по изобразително изкуство - 54 учебни часа
1 учител по история и цивилизация - ½
1 учител по английски език - 144 часа
2 възпитател
0.5 старши учител, ресурсен
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас
1 педагогически съветник
0.5 логопед в системата на предучилищното и училищното образование
0.5 учител по изобразително изкуство 5-10 клас
1 учител по философия
1 учител по география и икономика
1 учител по физика и астрономия, инф. технологии- 557 часа
1 учител музика – 244 часа
1 начален учител – 0.5 
1 учител - ЦДО – 5-7 клас
1 учител по БЕЛ, история и цивилизация
1 учител по философски цикъл – 290 часа
1 касиер в счетоводство
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
2 технически ръководител
1 настройчик на металообработващи машини с цифрово управление
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 помощник-сладкар
2 шофьор за международни превози
1 бояджия на стоманени конструкции
1 кранист
2 машинен оператор за шиене на облекло – по чл. 38 от ЗХУ
3 машинен оператор за шиене на облекло – по чл. 38 от ЗХУ
3 машинист автовишка - по чл. 38 от ЗХУ
4 оператор на производствена линия
1 машинен оператор на металорежещи машини
2 шлосер
2 заварчик 
2 фрезист
1 стругар
5 машинен оператор за шиене на облекла
1 чистач в производствени помещения - 4 часа ЕР
3 общ работник
1 техник за телекомуникации

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана
Работни места за специалисти с висше образование
2 лекари по урология
1 лекар по нервни болести
1 лекар по патоанатомия
2 лекари по кардиология
2 лекари по педиатрия
3 медицински лаборанти
2 лекари по психиатрия
1 рентгенов лаборант
2 лекари по ортопедия и травматология
1 началник в отделение психиатрия
1 диспечер
1 медицинска сестра
1 рехабилитатор
1 детски учител
1 учител в начален етап
2 детски учител
2 учител по български език и литература
1 учител по немски и английски език 
1 учител по химия и опазване на околната среда 
1 учител по туризъм
1 учител по изобразително изкуство - 180 лекторски часа, 2 учебен срок
1 учител по математика
1 учител по немски език - 288 лекторски часа
1 учител по изобразително изкуство - 126 лекторски часа 
1 учител по музика - 126 часа годишно
1 учител по теоретично обучение
1 учител по английски език
1 учител по математика и информатика
1 начален учител
1 учител по химия и биология
1 възпитател
1 учител по БЕЛ за лекторски часове
2 учител по математика - 4 часа
1 учител по немски език - 4 часа
1 учител по английски език - 4 часа
1 учител по физическо възпитание и спорт
1 учител по история и цивилизация
1/2 учител по БЕЛ
1 учител по немски език
3 учител в ГЦОУД
1 учител по БЕЛ
1 зам.-директор по УПД 
1/2 учител по математика
1 учител по практическо обучение
1 учител по теоретично обучение информатика
1 учител по теоретично обучение за строителство
1/2 учител по БЕЛ
1 зам.-директор по учебна дейност 
1 ръководител на компютърен кабинет
1 учител в ГЦОУД
1 учител по ФВС и изобразително изкуство
1 старши учител за начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)
½ учител по философия-216 ч
½ учител по география и икономика ПГТ
½ учител по английски език
½ учител по икономика
½ образователен медиатор
½ учител по биология и ЗО - 324 часа
2 учител
1 мед. сестра
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 елекромонтьор
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 шивач
1 барман
1 гладач за крайно гладене
1 сервитьор
3 шивач
2 автомонтьор
1 готвач
1 сервитьор
1 търговски представител
10 оператор на производствена линия
4 работник за покриване на метални повърхности
5 машинен оператор на обработка на метал
16 работници за производство на акумулатори
2 шлайфист
1 гладач
3 шивач
2 шивач
4 общ работник за смесено жив. и раст. стопанство
15 заварчик
15 шлосер
2 елекротехник, с опит
2 огняр
1 снабдител/доставчик
1 общ работник
1 общ работник
1 шивач на шапки по чл. 38 от ЗХУ
1 шофьор на международни превози
2 електромонтьор
1 чистач на производствени помещения
2 работник в консервна фабрика
1 работник за строителство
1 дърводелец
1 барман
1 гладач с ютия
1 машинен оператор за обработка на метал
1 чистач-хигиенист
1 общ работник
5 шивач
5 шофьор на товарен автомобил
3 пласьор на стоки
1 шофьор
4 опаковач
2 шлосер
2 стругар
2 заварчик
2 настройчик за МОМ с ЦУ
3 касиер
1 снабдител-доставчик
1 сервитьор
1 помощник-възпитател
2 обслужващ в магазин
1 машинен оператор
2 технически изпълнител
5 шивач
2 гладач
2 крояч
1 готвач
6 продавач за разносна търговия
1 пласьор на стоки
2 шивач
2 обслужващ в магазин
1 работник, копач на гробове, той и шофьор на специализиран автомобил
1 обслужващ в бензиностанция
1 огняр
10 работник в консервна фабрика
2 организатор на дейности

ОБЛАСТ ВИДИН 
Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик 
Работни места за специалисти с висше образование
1 старши учител по практика за автомобилен монтьор
2 възпитател
1 старши учител по френски език
2 медицинска сестра
1 учител по математика и физика
1 главен счетоводител в община
1 учител в детска градина
2 учител по музика
1 учител по математика
3 учител по английски език
1 учител по компютърно моделиране в НЕО
1 учител по физическо образование и спорт
1 учител по информатика и ИТ
1 учител по теория на професия цветарство
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
40 шивач на мъжко/дамско облекло
9 гладач
2 готвач
1 старши специалист
1 санитар
1 горски работник
1 помощник на учителя
1 технически сътрудник
3 животновъд

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин
Работни места за специалисти с висше образование
1 помощник-директор за учебната дейност
2 учител по теоретично обучение
8 учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
1 асистент-продавач
1 счетоводител
2 старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап
1 учител по спортна подготовка
1 учител за начален етап на основното образование(I-IV клас)
1 психолог
1 учител, ресурсен
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 рецепционист в хотел
14 готвач
13 сервитьор
12 камериер/камериерка
1 продавач-консултант
5 общ работник за строителство сгради
3 работник за подови облицовки и настилки
2 мияч на превозни средства (ръчно)
1 обслужващ в бюфет/ лавка
8 заварчик
4 шлосер
8 машинен оператор на металорежещи машини
16 машинен оператор за шиене
1 монтьор на двигатели на моторни превозни средства
1 огняр
1 обслужващ в магазин
1 производител на млечни продукти
1 машинен оператор за преработване на мляко
3 полировач на метал
1 стругар
1 фрезист
4 охранител
1 дърводелец
8 зидаромазач
2 машинен оператор за кроене
2 гладач с ютия
1 монтьор на вътрешноотоплителни инсталации
3 барман
3 отговорник в автомивка
2 оператор на селскостопански машини
6 електротехник, строителен
1 работник за товаро-разтоварна дейност
5 оператор на пътно-строителни машини
5 шофьор на тежкотоварен автомобил
4 животновъд
5 работник по строителство
2 механик на машинни инструменти
5 водопроводчик
2 работник за строителна изолация
6 продавач за разносна търговия
3 настройчик-оператор на дървообработваща машина
1 специалист
5 арматурист
5 кранист
5 машинист на руднична подемна машина
5 монтажник на метални конструкции
5 монтажник на панелни блокове
1 чистач/хигиенист 
2 машинен оператор за производство на каучукови изделия
3 работник за производство на вино
7 общ работник
2 продавач на закуски и напитки
1 работник по поддръжка на сгради

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за лица с висше образование
2 старши учител
1 учител
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 специалист
1 личен асистент


 
11.09.2019, 08:20 часа
2381 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha