Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Вижте свободните работни места в целия Северозапад Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България. Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина
Работни места за лица със средно образование
1 продавач-консултант
1 асистент, продавач
10 машинен оператор
10 инспектор по качество на производствените процеси
8 монтажник на кабели
1 фризьор
17 машинен оператор за шиене на облекла
2 сервитьор
2 обслужващ в бензиностанция/газостанция
1 работник, изпълняващ доставки по домовете
1 шофьор на лекотоварен автомобил
1 организатор
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
1 производител на хляб, ръчно 
1 асистент в офис
1 работник в консервна фабрика
3 общ работник
1 бояджия на сгради
1 оператор на парна машина

Дирекция „Бюро по труда“ - Враца
Работни места за специалисти с висше образование
1 инженер по пътно строителство
1 началник на гараж
2 техник за транспортно строителство
1 технолог за полиуретаново производство
2 мениджър на екип
13 медицинска сестра
1 фармацевт
1 инженер на проекти
1 инженер по качество
1 експерт по екология
1 учител по практическо обучение
1 бизнес консултант
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 водопроводчик за поддръжка
1 електрозаварчик
1 машинен оператор на ЦПУ
1 машинен оператор на универсален/каруселен струг/
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
7 сервитьор
6 барман
4 монтажник на електронни елементи
5 арматурист
5 кофражист
1 готвач
1 главен готвач
1 помощник готвач
3 шлосер
5 общ работник
1 монтьор за поддръжка на инсталации и оборудване
2 заварчик
5 шофьор на самосвал
10 оператор за производство на автомобилни компоненти
3 животновъд
10 машинен оператор за производство на каучукови изделия
1 шофьор на лекотоварен автомобил
1 шмиргелист
3 топилчик
1 водач на мотокар
1 шивач на мъжко/дамско облекло
2 дограмаджия на дърво /пластмаса/ алуминий
1 пласьор на стоки
1 леяр за центробежно леене
1 мебелист
1 шофьор, пласьор стоки
2 монтажник на изделия от метал
1 сондьор
1 крояч на текстил
1 оператор на парни и водогрейни съоръжения
1 шофьор, пласьор

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй 
Работни места за специалисти с висше образование
1 специалист по застрахователна дейност
1 счетоводител
1 салонен управител
1 специалист с контролни функции
1 офис мениджър
1 технически ръководител по строителство
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование   
7 продавач-консултант
1 главен готвач
2 готвач
3 електротехник за поддръжка на сгради
2 стругар
1 диспечър в транспортни средства
1 барман
1 сервитьор
2 електромонтьор
1 рецепционист
1 брокер на недвижими имоти
3 заварчик
2 шофьор на такси
9 оператор на производствена линия

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра 
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 оператор за производство на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
2 оператор за тестване на автомобилни компоненти - за лица с ТЕЛК
2 монтажник в производствен контрол - за лица с ТЕЛК
4 оператор на производствена линия
1 продавач-консултант на бензиностанция
1 специалист по логистика
10 оператор на машина

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово 
Работни места за специалисти с висше образование
1 ресуpсен учител
1 учител по ФВС, треньор
1 образователен медиатор 
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 машинен оператор на металорежещи машини – чл.38 от ЗХУ-ТЕЛК
3 продавач-консултант
1 дърводелец, мебелист
1 дърводелец 
4 оператор на производствена линия 
1 огняр
2 машинен оператор на силози

ОБЛАСТ МОНТАНА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица 
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование 
9 шивач на мъжко/дамско облекло
8 шивач на мъжко/дамско облекло
8 шивач на мъжко/дамско облекло
3 гладач
3 пастир
5 общ работник за смесено раст. и живот. стопанство
10 шлосер
7 машинен оператор на металорежещи машини
10 заварчик
4 водач на селскостопански машини
5 работник в консервна фабрика
1 технически сътрудник 
3 общ работник
2 сервитьор
1 машинен оператор на банциг
1 брокер на финанси

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом 
Работни места за специалисти с висше образование     
1 координатор на дейности
4 медицинска сестра
1 социален работник
1 младежки медиатор
1 учител по БЕЛ
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 настройчик на металообработващи машини с цифрово управление
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 бояджия на стоманени конструкции
1 кранист
2 машинен оператор за шиене на облекло – по чл. 38 от ЗХУ
3 машинен оператор за шиене на облекло – по чл. 38 от ЗХУ
3 машинист на автовишка - по чл. 38 от ЗХУ
2 оператор на производствена линия
2 шлосер
2 заварчик 
2 фрезист
1 стругар
2 машинен оператор за шиене на облекла
1 чистач на производствени помещения -4 часа ЕР
1 техник по телекомуникации
3 машинен оператор на металорежещи машини
1 сервитьор
9 домашна помощница
1 шофьор на лек автомобил до 9 места
15 машинен оператор за шиене

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана 
Работни места за специалисти с висше образование
2 лекари по урология
1 лекар по нервни болести
1 лекар по патоанатомия
2 лекари по кардиология
2 лекари по педиатрия
3 медицински лаборанти
2 лекари по психиатрия
2 лекари по ортопедия и травматология
8 отчетник на кредити
1 агроном
1 технолог на млечни продукти
1 инспектор по качество
1 конструктор, технолог
1 медицинска сестра
1 мениджър на екип
1 психолог
2 медицинска сестра
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 електро-монтьор
1 работник в строителство-38 ал.1
1 дърводелец-38 ал.1
1 машинен оператор за обработка на метал-38 ал.1
5 шивач
5 шофьор на товарен автомобил
1 шофьор
1 опаковач
1 шлосер
2 стругар
2 заварчик
2 настройчик на МОМ с ЦУ
1 касиер
5 шивач
2 гладач
2 шивач
9 работник в консервна фабрика
8 работник за производство на акумулатори
1 обслужващ в бензиностанция
1 обслужващ в магазин
1 производител на млечни продукти
1 оператор на бетонов възел
2 готвач
2 работник в кухня
2 помощник в готвач
5 шивач
3 гладач
2 шивач
1 обслужващ в магазин
1 продавач-консултант
15 оператор на МРМ с ЦПУ
10 заварчик
10 шлосер
1 обслужващ в магазин
4  анкетьор за маркетингови проучвания
5 работник, отглеждащ селскостопански животни
2 общ работник
2 продавач/дюнери/
2 гладач
10 шивач
1 водач на мотокар
3 сервитьор
2 продавач-консултант
1 сервитьор
1 барман
2 огняр, с опит
3 шивач, с опит
1 гладач/крайно гладене/, с опит
1 общ работник
2 шофьор на лекотоварен автомобил
1 машинист на ПСМ
1 електротехник, автомобилен
1 специалист по ПТО, ценовик
2 обслужващ в бензиностанция
5 шофьор на товарен автомобил
2 готвач
10 оператор на производствена линия
1 продавач-консултант
1 шивач на шапки по чл 38 от ЗХУ
2 общ работник
1 фрезист
1 шлайфист
1 стругар
1 продавач на закуски
1 барман
1 сервитьор
2 помощник готвач
2 медицинска сестра
2 личен асистент
1 огняр

ОБЛАСТ ВИДИН 
Дирекция „Бюро по труда“ - Белоградчик
Работни места за специалисти с висше образование
1 технолог на хранителни технологии
1 техник/технолог на мляко и млечни изделия
1 старша медицинска сестра               
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
13 шивач на мъжко/дамско облекло
1 горски работник
3 животновъд
1 секретар
1 образователен медиатор

Дирекция „Бюро по труда“ - Видин
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител, логопед
1 учител на деца с езиково-говорни нарушения
1 счетоводител 
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 готвач
2 сервитьор
1 продавач на закуски и напитки
7 общ работник по строителство сгради
3 кофражист
7 арматурист
2 охранител
3 зидаромазач
2 барман
2 оператор на селскостопански машини
5 електротехник, строителен
2 шофьор на специален тежкотоварен автомобил
4 животновъд
2 механик на машинни инструменти
5 водопроводчик
4 продавач аз разносна търговия
2 настройчик-оператор на дървообработваща машина
5 кранист
5 машинист на руднична подемна машина
5 монтажник на метални конструкции
5 монтажник на панелни блокове
1 машинен оператор за производство на каучукови изделия
2 общ работник
1 отговорник в автомивка
1 работник за строителна изолация
1 машинен оператор за навиване на бобина
3 работник, животновъд
1 шофьор на платформа
1 монтажник на дограма
14 шивачи
1 сърцар – формовчик
1 кредитен специалист в банка
9 зидар
2 работник по спомагателни шивашки дейности
2 моделиер- конструктор на облекла
1 бояджия на промишлени изделия
1 машинен оператор на машини и съоръжения в металургията

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
1 учител в детска градина
2 медицинска сестра
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 образователен медиатор
5 личен асистент
3 работник за поддръжка на пътища
 
05.11.2019, 08:35 часа
2038 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha