Нагъл агент по продажби на ламарина мами фирми във Врачанско

Нагъл агент по продажби на ламарина мами фирми във Врачанско Районна прокуратура – Оряхово е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу О.Й. за извършено от него престъпление.
През месец август 2016 г. обвиняемият Й. сключил индивидуален трудов договор с румънско дружество „Б.“, което се занимавало с продажба на покривна ламарина на територията на България. Служебните му задължения включвали намиране на клиенти, предлагане и продажба на въпросната стока.
В кръга на работата си той се запознал с управители и собственици на редица фирми в различни градове на страната, обяснявал им с какво се занимава, оставял каталози и мостри. Разяснявал начина на извършване на доставки от шофьор на румънското дружество до мястото на купувача, заплащане на дължимата сума и предаване на фактура от страна на продавача. Вследствие на реализирани поръчки на покривна ламарина между О. Й. и управители на няколко фирми се установили доверителни отношения.
През пролетта на 2018 г. обвиняемият бил в затруднено финансово положение и поради причини от лично естество имал необходимост от набавяне на парични средства.
През месец април 2018 г. Й. приел няколко поръчки от клиенти за доставка на покривна ламарина. В единият от случаите заявил на управителя на фирма в Русе, че стоката следва да бъде заплатена авансово, „за да стане по-бързо“. Уговорената сума от 2 230 евро за закупуване на 500 кв.м. ламарина му била предадена на ръка, което не било отразено в документ. Две седмици по-късно стоката не била доставена. При неколкократни разговори с управителя на ощетеното юридическо лице Й. давал различни обяснения – липса на искания от клиента цвят, суровина, размер. Това наложило мъжът да се свърже с представителя на румънското дружество за България и да му обясни за случилото се. Било установено, че заявка за доставяне на стока за въпросната фирма в Русе не била подавана, нито било отразено авансовото плащане.
По сходен начин обвиняемият въвел в заблуждение и управителя на търговско дружество в Плевен, който поръчал 50 броя ламаринени листа за сумата от 1 830 евро. Парите му били предадени, но заявката останала неизпълнена.
Третото ощетено от Й. дружество от село Крушовица, област Враца, му платило за две поръчки общо 4 263 евро, като за тази сума той подписал разписка. След известно време на тази фирма била доставена стока, но само частично - на стойност 1 200 евро. При изясняване на причините било установено, че останалата сума не била внесена в счетоводството на румънския доставчик. При среща между управителя на дружеството в Крушовица и обвиняемия Й. той подписал Запис на заповед без протест за сумата от 3 020 евро, с която се задължил да я възстанови. Оправдал се с това, че е в затруднено финансово положение и го помолил да изчака.
След като ръководството на дружеството в Румъния установило, че О.Й., злоупотребявайки със служебното си положение ощетил три фирми, същият бил освободен. Впоследствие бил подаден сигнал за извършена измама до органите на реда.
Общият размер на причинена имотна вреда от обвиняемия на трите юридически лица е 7 080 евро, невъзстановена до настоящия момент.
Предстои наказателното производство срещу Й. да продължи в съда.
05.01.2020, 10:12 часа
2029 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha