Антикорупционната комисия уличи кмета на Козлодуй в конфликт на интереси

Антикорупционната комисия уличи кмета на Козлодуй в конфликт на интереси

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Козлодуй Маринела Николова, съобщиха днес от пресцентъра на Комисията.
В информацията на официалната страница на институцията се казва, че проверката е образувана по подаден сигнал, а решението за установен конфликт на интереси е въз основа на събрани множество относими документи.
„Между Община Козлодуй, представлявана от кмета Николова, и едноличен търговец са били сключени девет договора за наем на земеделска земя. Общата площ на наетите общински ниви е близо 2250 дка., а договорите са за срок от по четири години“, пише в съобщените  на Комисията, като е допълнено, че всеки всеки договор е предшестван от съответна тръжна процедура, като във всички случаи печелившият е бил именно въпросния едноличен търговец, за всички девет договора. В същото време Комисията е установила, че Маринела Николова е отдала под аренда на този търговец и собствените си земеделски земи, за което има два договора за близо 87 дка, със срок до стопанската 2026 – 2027 г.
„Именно поради наличието на тези лични договори кметът Маринела Николова е действала като свързано лице с едноличния търговец, при подписването на договорите за наем на общинска земеделска земя. Съгласно изискванията на закона, конфликт на интереси е установен за всеки от деветте договора за наем и така са наложени отделни глоби от по 5000 лв. или общо 45 000 лв.“, се казва още в съобщението на КПКОНПИ.
Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.
Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

20.02.2020, 16:55 часа
4266 2
Коментари

Уточнение

21.02.2020, 08:05 часа
Тя лично или Общината ще плаща глобите? Щото ако е Общината ситуацията придобива леко трагикомичен характер.

Калинчо

20.02.2020, 18:59 часа
А на Калинчо конфликтите кога.....
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha