За безработните в Мездра! Подаване на заявления за получаване на парични обезщетения при безработица

За безработните в Мездра! Подаване на заявления за получаване на парични обезщетения при безработица Вижте как и в какви срокове може да подавате заявленията си за получаване на парични обещетения за безработица. Ето съобщението от дирекция "Бюро по труда" в Мездра:
Уважаеми клиенти,
За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат (чл. 3а, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение).
Лицата, които желаят да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т. е. няма да търпят санкция поради забавяне.
Заявление за получаване на обезщетение за безработица може да подадете по следните начини:
• Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след изтичане на извънредното положение.
• Да подадете по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ. Лицата, които имат КЕП или ПИК на НОИ, могат да го ползват в ДБТ като подадат заявленията си в Е-зоната на ДБТ.
• Ако нямате КЕП или ПИК на НОИ, попълнете самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото - заявлението за ПОБ към НОИ.
***
Извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра
Уважаеми клиенти,
Приканваме лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, да подадат заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:
• да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-re…;
• да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
• да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до Дирекция „Бюро по труда” по адреса, на който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документа за самоличност.
Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана и от лицата за уведомяване на Дирекция „Бюро по труда” за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по-горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата.
***
Извънредни мерки за ограничаване на достъпа до помещенията на Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра
Уважаеми клиенти,
Моля, ако не е наложително, да отложите посещението си в Дирекция „Бюро по труда“ за месец април 2020 г. или да ползвате електронна поща: [email protected] или [email protected] eлектронна услуга, телефони за връзка с ДБТ - Мездра: 0910/ 925 85 и 0878 250 448.
Обръщаме се с молба и към нашите клиенти, които са се завърнали от чужбина, да посетят Бюрото по труда след изтичане на 14-дневния карантинен период!
С уважение и благодарност за съпричастността!
Дирекция „Бюро по труда“ - Мездра
 
26.03.2020, 10:10 часа
452 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha