Д-р Соня Съботинова е новият управител на болницата в Мездра

Д-р Соня Съботинова е новият управител на болницата в Мездра В началото на месец февруари Община Мездра обяви конкурс за управител на “МБАЛ Мездра” ЕООД. С решение на Общинския съвет бе открита процедура за неговото провеждане и бе определен състава на 5-членната комисия с председател Нели Минева, заместник-кмет, и членове д-р Кети Ценова /директор на РЗИ – Враца/, Слави Легярски /ст. експерт “Човешки ресурси“ в ОбА – Мездра/, д-р Ивайло Тодоров /общински съветник/ и юристът Христина Петрова /секретар/.
В рамките на изискуемия срок за участие в конкурса, бяха подадени документи от двама кандидати – временно изпълняващият шеф на общинската болница д-р Петьо Василев Вълчев и д-р Соня Съботинова - бивш зам-директор на МБАЛ „Христо Ботев” във Враца.
След като комисията разгледа документите на кандидатите, до участие в конкурса бяха допуснати и двамата.
Съгласно конкурсната процедура за заемане на длъжността, кандидатите представиха своите програми за тригодишен период на управление на лечебното заведение.
След провеждането на конкурса, председателят на комисията представи Протокол за одобрение на кандидата, класиран на първо място, съгласно условията и реда на провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на министъра на здравеопазването и доклад за работата на комисията по провеждането на конкурса, с които внася предложение за утвърждаване на кандидата, класиран на първо място, д-р Соня Съботинова за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.
Предложението на комисията за месечното възнаграждение на управителя е в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна заплата в дружеството, а кметът на общината, в качеството на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на „МБАЛ Мездра“ ЕООД, да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с д-р Съботинова за срок от три години.
Новият управител има богата професионална биография. Тя е специалист педиатър и е работила е като зам.-директор на болницата във Враца, както и в Педиатричната клиника, 15 години в детско отделение на МБАЛ град Павликени.
Така направените предложения ще бъдат разгледани в постоянните комисии в Общинския съвет и обсъдени на предстоящата редовна сесия на местния парламент.
06.04.2020, 13:08 часа
1133 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha