Борко Банчев внася в общинския съвет на Враца предложение за отпадане на гробищните такси

Борко Банчев внася в общинския съвет на Враца предложение за отпадане на гробищните такси Областният председател на ДПС и общински съветник във Враца Борислав Банчев настоява да отпаднат гробищните такси по време на извънредното положение. Той ще изпрати своето предложение писмено до Постоянната комисия по бюджет и финанси към местния парламент, научи агенция BulNews.
От законодателния орган дадоха срок до 13 април на представителите на различните групи да направят предложения за допълване решението на Общински съвет – Враца, касаещо временното освобождаване от заплащане на такси и наеми за терени и обекти - общинска собственост. Борислав Банчев, Николай Николов и Найден Василев, представляващи местна коалиция „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“ (БАСТА) искат в списъка да бъдат включени гробищните паркове.
„Съгласно Чл. 2. (1) от  Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град  Враца (приета с решение № 823/ 26.08.2014г. на ОбС-Враца, изм.с решение № 1096/25.08.2015г.на ОбС-Враца, изм. и доп. с решение № 57/28.01.2020г. на ОбС- Враца), „гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост”.
В унисон със социалната политика, която нашата група следва, настояваме да бъдат облекчени гражданите, загубили свои близки, по време на извънредното положение, с оглед произтичащите от него ограничителни мерки. Предложението ни е таксата от 246 лв. за социално погребение да отпадне, а останалите суми в приложения по-долу списък с цените на траурните услуги, администрирани от Общинско предприятие „Обредни дейности”, да бъдат намалени, ако не е възможно цялостното им отпадане”, аргументира се Борислав Банчев.
Той допълни, че тези такси се събират съгласно Чл. 3.(1), т.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.
„Чл. 11. (1) ( изм. и доп. с решение №27/ 27.12.2011г.) от същата наредба гласи, че „за оптимизиране размера на местните такси и цените на услугите и правата, общината се ръководи от интересите на лицата, на които предоставя общински услуги и тенденциите в развитието на общинските финанси”. Там е записано също така, че „общинският съвет извършва промени в размера на местните такси и цени на услугите и правата само при доказана необходимост”. Нашата група общински съветници смята, че такава необходимост е налице”, казва в заключение Борислав Банчев.
06.04.2020, 13:20 часа
1401 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha