Община Монтана взима кредит за ремонт на Младежкия дом и Читалището

Община Монтана взима кредит за ремонт на Младежкия дом  и Читалището Кметът на община Монтана Златко Живков ще предложи на Общинския съвет да вземе решение за поемане на общински дълг в размер на 1 милион 115 хиляди лева. С него ще бъдат поети част от разходите за реконструкция, обновявана, оборудване и обзавеждане на Младежкия дом и читалище „Разум” като важна част от културната инфраструктура на града. Това стана ясно от информацията представена от кмета Живков днес на публично обсъждане.
Двете сгради са включени в общ проект „Развитие на културния живот в община Монтана, чрез инвестиции в културната инфраструктура в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изпълнението на проектите от плана се финансира по оперативна програма „Региони в растеж”. 
Общата стойност на проекта за читалището и младежкия дом е приблизително 3 милиона 472 хиляди лева.  За по-голямата част от тази сума ще се кандидатства за безвъзмездна помощ по оперативната програма. С поемането на дълг от 1 милион, 115 хиляди лева община Монтана ще осигури допълнително финансиране.
Предложението на кмета Живков е да бъде изтеглен дългосрочен инвестиционен кредит от Фонда за градско развитие Север. Чрез него се  финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.
Кредитът е с гратисен период от 2 години и погасителен план за 20. Среднопретегленият  лихвен процент се равнява на 1.32 на сто.
15.05.2020, 14:08 часа
508 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha