Община Оряхово започна ремонта на основна улица в Селановци /снимки/

Община Оряхово започна ремонта на основна улица в Селановци /снимки/ Днес беше открита строителна площадка за обект: "Рехабилитация на улица "Стефан Стамболов " в село Селановци, общ.Оряхово, от кръстовище на път III-306 до о.т. 43 ", с обща дължина на участъка 581 метра.
Стойността на обекта на СМР е 354 642 69 лв. с ДДС.
Предвидените за изпълнение строително-ремонтни дейности вклюват полагане на асфалтова настилка, подмяна на бордюри, вертикална и хоризонтална маркировка.
Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0060-C01/08.05.2019 г. за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.
28.05.2020, 13:11 часа
1039 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha