51 семейства от Монтанско са кандидатствали за еднократна помощ

51 семейства от Монтанско са кандидатствали за еднократна помощ От средата на април дирекция "Социално подпомагане" в Монтана приема заявления за получаването на еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск. От помощта могат да се възползват семейства с деца до 14-годишна възраст, в които поне единият родител е изразходвал платения си отпуск и ползва неплатен, за да се грижи за децата. Помощта е във връзка с удължаване срока на извънредното положение и нарастващият брой семейства с деца, които се намират в затруднение да задоволят своите здравни, комунално битови или други жизнено важни потребности, поради излизането им в неплатен отпуск, на родителите, които нямат възможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение. На работещите майки и бащи, които гледат децата си до 14-годишна възраст и в момента нямат възможност да получават други средства, ще се отпуска еднократна помощ по чл.16 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане в максимален размер 375 лева. Към настоящия момент на територията на РДСП – Монтана във връзка с гореизложените основания има подадени заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП в размер на 375 лв. са 51 семейства.На 16 от тях е отпусната помощта, на други осем е направен отказ, а 27 заявления са в процес на обработка.
Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца, които към момента на заявяване на помощта, двамата или единия от родителите, или родителят, отглеждащ сам детето си, нямат право на платен отпуск, или то вече е реализирано, или използван този отпуск, принудени са да използват неплатен отпуск от минимум 20 работни дни, поради невъзможност за осигуряване от работодателя, да се извърши дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на ползване на отпуска".
За помощта може да се кандидатства и по електронен път, а желаещите да я получат трябва да отговарят на няколко условия.
Кандидатстващите за отпускане на еднократната помощ чрез предоставяне по електронен път на официалната електронна поща на съответната дирекция по местоживеене, може да стане като се сканира копие на служебна бележка от работодател или същата да бъде изпратена от самия работодател на кандидатсващото за подпомагане семейство. Право на помощта имат хора, които не са получавали социални помощи по Закона за социално подпомагане от началото на 2020 г., семейства които нямат други доходи, реализирани по договор за услуга, наем, рента, аренда, допълнителен трудов договор и други. 
Следващото условие е двамата или единият от родителите, които отглеждат сами детето си, да не са включени в схемата за компенсация 60/40; двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца; единият от родителите е в неплатен отпуск, а другият родител не получава обезщетение за безработица, обезщетение за временна нетрудоспособност или пенсия, в случая изключая социалната пенсия за инвалидност, или обезщетение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години; имат месечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на ползването на неплатеният отпуск, ненадвишаващ 610 лв., това е минималната работна заплата за 2020 г. Това са условията, на които трябва да отговарят кадидатстващите семейства. Помощта може да бъде отпусната ако дете или децата от семейството са посещавали детска ясла, или детска градина, или са ходили на училище преди 13 март 2020 г."
За еднократната помощ могат да кандидатстват и приемни семейства, и семейства на близки и роднини, при които е настанено детето, по реда на Закона за закрила на детето, които също нямат право на платен отпуск и ползват неплатен. Те трябва да отговарят на същите условия.
Заявленията могат да се подават чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както и през системата за сигурно електронно връчване, без да е необходимо поставянето на електронен подпис от кандидатстващите.

 
04.06.2020, 14:59 часа
391 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha