Обявиха на търг имот във Враца, предвиден за паркинг

Обявиха на търг имот във Враца, предвиден за паркинг На 16 юни от 10 часа в конферентната зала на Община Враца ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в кв. 209 на ж.к. „Околчица“. Теренът е с площ 126 кв.м и е предвиден за обособяване на 7 паркоместа.
Определената начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 203 лв., с включен ДДС. Стъпката за наддаване е в размер на 10 на сто от началната месечна наемна тръжна цена.
Оглед на имота може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 17 часа на 15 юни.
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица /регистрирани по Търговския закон/ представили до 17 часа на 15 юни в „Център за административно обслужване“, запечатани в плик изискващите се документи. 
Преди датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения по сключени с Община Враца договори за отдаване под наем на имоти, както и такива по Закона за местните данъци и такси.
Срокът за отдаване под наем на имота е 10 г. Определената депозитна вноска за участие в търга е в размер на 100% от началната месечна наемна тръжна цена. 
Стойността на тръжната документация е 30 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава след представяне на вносна бележка за закупуването ѝ.
Стойността на депозитната вноска за имота, за който ще се участва на търг се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца или по банкова сметка.
05.06.2020, 11:19 часа
684 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha