Ученици от ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра подредиха изложба в АК „Калето“

Ученици от ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра подредиха изложба в АК „Калето“ Ученици от Професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Мездра подредиха в Археологически комплекс „Калето“ изложба на накити, кошници, панери, шапки, подложки за топли съдове и рамки на картини с флорални мотиви. Те са изработени от рециклирана хартия и глина като част от дейностите по проект “Заедно в делници и празници“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
Под ръководството на Светла Караджилска и Лора Кръстарска, в „Арт ателие“-то за изработване на накити учениците сътвориха цветни колиета, като обичаен елемент от облеклото. Те са ръчно изработени от глина, след което, отново на ръка, са изписани и украсени. Използвани са характерни пъстри мотиви - цветя, шарени розети и др. 
Заниманията по кошничарство включват изработване на кошници, панери, шапки, подложки за топли съдове, рамки за картини. Основният материал, които се ползва, е рециклирана хартия. Боядисването и декорирането вече са въпрос на фантазия, която е важно да бъде развивана у подрастващите. 
Основен приоритет на проекта “Заедно в делници и празници“ е реализирането на форми на взаимодействие между учениците за утвърждаване на междукултурни ценности, за изграждане и възпитаване у тях на социокултурен модел на поведение, основан на модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектът е с продължителност 8 месеца, а общият брой участниците в него - 80. 
Дейностите, които се изпълняват по проекта, са с елементи на гражданско образование, формирайки чувство на идентичност, но и на национално самосъзнание и принадлежност към училищната общност. 
За целта са сформирани група за издирване, записване и приготвяне на ястия, група за запознаване със занаята кошничарство, група по приложно изкуство за изработване на накити, група за фолклорни танци и група за възпроизвеждане и съхраняване на традициите. 
17.06.2020, 16:53 часа
382 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha