Приеха втората актуализация на държавния бюджет

Приеха втората актуализация на държавния бюджет Държавни гаранции за 310 млн. лв. дава България по заеми на ЕС, е записано във втората за 2020 актуализация на държавния бюджет, която парламентът единодушно прие. Промените във финансовия закон са две и са вследствие на ангажименти, които страната ни е поела на ниво ЕС в отговор на пандемията от коронавируса и последствията върху икономиката.
За участие в инструмента "SURE" страната ни ще предостави гаранции в максимален размер около 210 млн. лв. (210 186 204.70 лв.). Механизмът "SURE" ще предоставя финансова подкрепа на държавите членки на ЕС, за да покрият публичните разходи в резултат на мерките за запазване на заетостта.
Общият бюджет на SURE e 100 млрд. евро, финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем, а общият размер на гаранциите от държавите членки на Съюза е в размер на 25 млрд. евро.
С втората актуализация се осигурява и българския принос към Паневропейския гаранционен фонд, гаранциите на България по него са в размер на 100 млн. и 238 хил. лв. Гаранционният Паневропейски фонд ще дава гаранции по заеми от ЕИБ и ЕИФ.
26.06.2020, 13:09 часа
264 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha