MВР-Враца с превантивни мерки за пожарна безопасност по време на жътвената кампания

MВР-Враца с превантивни мерки за пожарна безопасност по време на жътвената кампания С настъпване на етап „Восъчна зрелост“ на посевите от житни култури, в периода на жътвена кампания, възникват множество пожари, при което се унищожават хиляди декари зърнено-житни култури всяка година. Най-честите установени причини са небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност, късо съединение.
До момента на територията на РДПБЗН-Враца за регистрирани 4 броя пожара с унищожени 893.01 дка житни масиви.
За недопускане възникването на пожари, РДПБЗН-Враца призовава стопаните на земеделски земи, физически и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.
Посочваме някой от най-важните превантивни мерки за пожарна безопасност: 
-В периода от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата да не се извършва тютюнопушене, палене на открит огън и паркиране на моторни превозни средства на разстояние по-малко от 50м до посевите; 
-Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;
-При започване на жътвата да се осигуряват изискващите се противопожарни ивици, широки не по-малко от 6м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване; 
-При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури;
-Да се използва изправна техника с осигурени искрогасители и средства за първоначално гасене на пожари;
-Ежедневно, след приключване на работа, техниката да се почиства от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.
Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.
 
30.06.2020, 10:09 часа
157 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha