Заделиха 57 млн. евро за дейностите около закритите мощности в АЕЦ „Козлодуй“

Заделиха 57 млн. евро за дейностите около закритите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ Бюджетът на ЕС до 2027 г. ще бъде 1,824 трилиона евро, от които 750 милиарда евро ще са насочени към икономическото възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19, реши днес Европейският съвет. Преговорите на държавните и правителствените ръководители в Брюксел продължиха пет денонощия, преди да постигнат пробив на първата си физическа среща в Брюксел от февруари насам.
Постигнатото споразумение изисква одобрението на Европейския парламент и националните парламенти на 27-те страни от ЕС. Предвижда се средствата за възстановяване да бъдат осигурени чрез заем от капиталовите пазари, изтеглен от Европейската комисия.
В документа със заключенията от срещата се посочва, че 390 милиарда евро ще бъдат осигурени като безвъзмездна помощ, а останалите 360 милиарда евро ще бъдат заеми, изплащането на които ще продължи до 31 декември 2058 г. Ще бъдат въведени нови данъци за покриване на дълга, т. нар. "собствени ресурси" на ЕС.
Отпускането на средствата от фонда за възстановяване ще бъде съобразно националните данни за брутния национален доход и според изпълнението на националните икономически програми, при следване на препоръките на ЕК по т. нар. европейски семестър (насоки за икономическо развитие). Предвижда се 30 на сто от общия бюджет да бъде насочен към цели за опазването на околната среда.
В документа се посочва, че наред със средствата по общите програми, България ще получи от новия бюджет 200 милиона евро за най-слабо развитите райони. За нашата страна се предвиждат също 57 милиона евро за дейностите около закритите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ със съфинансиране от ЕС до 50%.
Европейският съвет подчертава важността от спазването на върховенството на закона, е посочено в документа, без да се дават подробности как този въпрос ще бъде обвързан с използването на бюджетните средства. Предвижда се от догодина в ЕС да бъде въведен данък върху пластмасата. Очаква се ЕК да предложи начини за облагане на въглеродните замърсители и търговците онлайн от 2023 г. Изразена е готовност за въвеждане и на нови такси върху паричните преводи.
21.07.2020, 16:25 часа
1246 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha