Над 400 семейства с първокласници от Врачанско кандидатстваха за отпускане на еднократни помощи

Над 400 семейства с първокласници от Врачанско кандидатстваха за отпускане на еднократни помощи

418 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници са подадали семейста от област Враца, чиито деца ще са ученици наесен. Това сочат данните на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ към 21 юли. До момента социалните са издали заповеди за отпускане на помощта в 315 от случаите, има и 5 отказа. Останалите заявления са в процес на обработка.
Еднократна помощ на семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище е 250 лв. Съгласно Закона за държавния бюджет помощта  се предоставя при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, в размер на 450 лв.
Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за:
деца с трайни увреждания;
- деца с един жив родител;
- деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Еднократната помощ за първокласник се изплаща на два пъти. Половината от сумата се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се дава в началото на втория учебен срок, ако детето редовно посещава училище.
Заявления за отпускане на целевата помощ се подават до 15 октомври.

01.08.2020, 16:54 часа
464 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha