3 язовира дадоха на държавата съветниците от Берковица

3 язовира дадоха на държавата съветниците от Берковица Съветниците в Берковица дадоха съгласието си ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Замфирово да бъде включено в списъка със защитени училища за учебната 2020/2021 г. Градското Второ основно училище „Христо Смирненски“ пък вече е част от списъка на средищните детски градини и училища за предстоящата учебна година.
Главният експерт „Образование” в общинската управа Венета Асенова предостави информация за приключване на учебната 2019/2020 г, проблеми и мерки за решаването им и готовността за успешно провеждане учебния процес през новата 2020/2021 г.
На заседанието на местния парламент беше представен отчетът на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2019 г., както и отчетът за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост за 2019 г., докладван от директора на социалното заведение Цветко Русинов.
Сенаторите гласуваха за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на три язовира, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от общината. Въпросните водоеми са „Широка поляна“, „Мишковец“ и „Валога” в село Гаганица.
02.08.2020, 16:45 часа
1245 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha