Стажантската програма на АЕЦ „Козлодуй” за 2020 г. подкрепи бъдещите енергетици

Стажантската програма на АЕЦ „Козлодуй” за 2020 г. подкрепи бъдещите енергетици Завърши стажантската програма на АЕЦ „Козлодуй” за 2020 г. За участие в нея след подбор по редица критерии бяха класирани 22 студенти, девет от които – стипендианти на централата. Те се обучават по специалности, приложими в ядрената енергетика, в различни висши учебни заведения: Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Технически университет – София; Технически университет – София, филиал Сливен; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Национален военен университет „Васил Левски”.
Младежите бяха разпределени в структурни подразделения предимно на дирекция „Производство” за период от един или два месеца по техен избор. Стажът ги постави в реална трудова среда, редом с опитните ядрени специалисти, където се запознаха с прилагането на теоретичните знания в производствения процес. Под наставничеството на ръководителите на съответните звена стажантите разработиха собствени проекти по конкретни теми, свързани със специфичните дейности в АЕЦ.
През годините програмата на атомната централа за платени летни стажове се радва на все по-голям интерес от страна на мотивирани да се развиват студенти. Те получават шанс да надградят наученото в университета с усвоени в практиката нови умения и компетенции и да направят информиран избор за бъдещата си професионална реализация. С инициативите, насочени към подпомагане на обучението и кариерното ориентиране, АЕЦ потвърждава своя ангажимент да подкрепя младите хора и да осигурява следващите поколения ядрени експерти за периода на дългосрочната експлоатация на атомната централа.
08.09.2020, 09:52 часа
548 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha