Поредни жалби заради отчуждаването на имоти при модернизацията на Е-79 между Видин и Ботевград

Поредни жалби заради отчуждаването на имоти при модернизацията на Е-79 между Видин и Ботевград За периода от 21 август до 15 септември в Административния съд във Видин са постъпили и образувани 3 административни дела по жалби срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“ на териториите на общините Видин и Грамада.
По 2 от тях Съдът е постановил решения.
Жалбата на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях, касаещи землището на град Дунавци, област Видин, е отхвърлена. 
Изменено е Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България, като Съдът е увеличил размера на паричното обезщетение за отчуждените имоти в землището на село Синаговци, област Видин.  
Жалба подадена от търговско дружество срещу Решение № 410/19.06.2020г. на Министерския съвет на Република България, в частта относно определеното им обезщетение за отчуждени имоти/части от имоти находящи се в землището на гр.Дунавци, село Синаговци и селоТърняне е насрочена за 23 септември от 14 часа. 
Има и 3 образувани дела по постъпили жалби срещу Решение № 540/31.07.2020г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (E-79) „Видин-Ботевград“ на територията на общините Макреш, Димово, Ружинци, област Видин, които предстои да бъдат разгледани, след изпълнение на указанията дадени на страните от съда.

 
16.09.2020, 12:18 часа
882 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha