Детските градини в Берковица получиха таблети и образователни играчки по проект

Детските градини в Берковица получиха таблети и образователни играчки по проект Детските градини в град Берковица – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, получиха част от детските образователни играчки за придобиване на знания и умения от подрастващите и таблети, предвидените по дейностите на проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 г. Те са необходими за внедряване на съвременните технологии в образователния процес на децата от ранна възраст.
Проектът е на стойност 14 605 лв. и е с продължителност 9 месеца – от октомври 2020 г. до юни 2021 г. Включените в него дейности са учене чрез игра, съхраняване на обичаите, равен достъп до качествено образование, взаимодействие между традиции и съвременност, обучителни семинари за работа в мултикултурна среда.
Проектът предвижда предоставяне на още дидактически игри, интерактивни играчки, занимателни пъзели, дървени магнитни дъски с фигури, букви и цифри.
Важно е да се отбележи, че проектът има устойчивост и перспективност. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е финансирал и други проектни предложения на Община Берковица през годините, а целта е формиране на позитивно мислене у младите хора към всяка етническа група, толерантност и добронамерено отношение.
18.11.2020, 14:38 часа
500 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha