Близо 12% е безработицата в Северозапада

Близо 12% е безработицата в Северозапада Равнището на регистрирана безработица в региона на трите области Монтана, Видин и Враца през ноември е 11.9%, сочат данните Агенцията по заетостта.
Това е най-ниската регистрирана стойност от началото на годината. Отчита се спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец октомври и ръст с 0.1 пункта спрямо година по-рано.
В края на месец ноември регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 20 577, което е с 692 лица по-малко от октомври. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 1 836 безработни лица. Освен тях, други 27 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по в региона.
През ноември броят на започналите работа безработни лица достигна 873. През изминалия месец 16 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 80% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на търговията – 18.9% от всички започнали работа, следвани от преработващата промишленост – със 17.2%, държавното управление – 14.7%, строителството – 7.7%, хуманно здравеопазване и социална работа – 6.4% и др.
През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 182 безработни лица от рисковите групи – 16 по програми и мерки за заетост и 166 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 588 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 64 безработни.
18.12.2020, 11:18 часа
281 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha