Започна данъчната кампания за 2021 г. в община Мездра

Започна данъчната кампания за 2021 г. в община Мездра Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък моторни превозни средства за 2021 г.  
При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април се ползва 5% отстъпка.
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 21 00 - данък недвижими имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Център за информация и услуги на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“,
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата по населени места.
Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията, е налична на официалната страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/
В етап на подготовка са данъчните съобщения за 2021 г., които ще бъдат получени от гражданите до началото на м. март.
 
14.01.2021, 09:32 часа
157 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha