11.7% е безработицата в Северозапада през декември

11.7% е безработицата в Северозапада през декември Равнището на регистрирана безработица в региона на трите области в Северозапада през декември е 11.7%, научи агенция BulNews.
Това е най-ниската регистрирана стойност от началото на годината. Отчита се спад от 0.2 процентни пункта в сравнение с предходния месец ноември и спад с 0.3 пункта спрямо година по-рано.
В края на месец декември регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 20 162, което е с 415 лица по-малко от ноември.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 2 262 безработни лица. Освен тях, други 16 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в ДБТ от региона.
През декември броят на започналите работа безработни лица достигна 884. През изминалия месец 19 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. От започналите работа 58.0% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 23.1% от всички започнали работа, следвани от търговията строителството – 19.5%, преработващата промишленост – 12%, хуманно здравеопазване и социална работа – 7.5% и др.
През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 370 безработни лица от рисковите групи – 57 по програми и мерки за заетост и 313 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 773 лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 185 безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа за заетостта, популярни като 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазване на работни места във фирми от региона. По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са одобрени общо 56 заявления от работодатели за изплащане на компенсации за 591 лица. По реда на ПМС 151/2020 г. са одобрени общо 154 работодатели за изплащане на средства за 2991 наети лица. С ПМС 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината, като са одобрени 172 заявления от работодатели, кандидатствали за 3180 наети лица.
Мярката „Запази ме” за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, за месец от старта си осигури гарантиран минимален доход на 693 работници и служители в 183 фирми.
19.01.2021, 14:58 часа
296 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha