Добра вест за главен път Е-79: Отворени са офертите за отсечката от Ружинци до Монтана

Добра вест за главен път Е-79: Отворени са офертите за отсечката от Ружинци до Монтана

Отворени са офертите на кандидатите за изпълнител на строителния надзор при изграждането на 41 км от направлението Видин – Ботевград в участъка от Ружинци до обходния път на Монтана.
Обществената поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор е разделена на три обособени позиции.
В обособена позиция 1 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка – път I-1 „Ружинци – п.в. Белотинци“, с дължина 15,391 км. Отворени са офертите на:
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
„Пътинвест-инженеринг“ АД
ДЗЗД „ПРОКОНСУЛТ РУЖИНЦИ“, в което участват: „Интерпроконсулт“ ЕООД, „Рутекс“ ООД и „Инко Естудио Технико“ ЕООД;
Обединение „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което влизат: „Ипсилон консулт“ ЕООД, „Тест консултинг“ ООД и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ГсмбХ.
В обособена позиция 2 е Участък 4 от п. в. „Белотинци“ до п. в. „Винище“, с дължина 12 км. Отворени са предложенията на:
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
ДЗЗД „БВ Консулт”, в което са: „СТРОЛ-1000“ АД, „ТРИ - ЕС“ ЕООД, „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД;
„Пътинвест-инженеринг“ АД;
Обединение „Консулт Белотинци-Винище“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Ен Ар консулт“ ЕООД;
ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ МОНТАНА“, с участници: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД и „ИНФРАМ“ АД;
ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“, в което са: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Трансконсулт - Група“ ЕАД;
„Пътища 21 - Е 59“ ДЗЗД, с участници: „Пловдивинвест“ АД, „Т 7 консулт“ ЕООД и „АЕ Дозоринг“ ООД.
В обособена позиция 3 е изборът на изпълнител на строителния надзор при изграждането на участъка - п. в. „Винище“ до обходния път на Монтана, с дължина 13, 673 км. Отворени са офертите на:
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „Трафик холдинг“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;
„Пътнивест-инженеринг“ АД;
ДЗЗД „Монтана СН“, в което са: „Трансконсулт-БГ“ ООД, „Трансконсулт - Група“ ЕАД и „Гама сървисиз“ ЕООД;
„Пътища 21 - Е 59“ ДЗЗД, с участници: „Пловдивинвест“ АД, „Т 7 консулт“ ЕООД и „АЕ Дозоринг“ ООД;
Обединение „Консулт Винище – Монтана“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Ен Ар Консулт“ ЕООД и „Урбан инженеринг“ ООД.
Направлението Видин - Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

23.01.2021, 13:23 часа
684 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha