1/3 от работоспособните българи мързелуват

1/3 от работоспособните българи мързелуват Една трета от българите в трудоспособна възраст не работят, показват статистически данни.
Според статистиката в края на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 милиона души, при положение, че хората в трудоспособна възраст у нас са малко над 4 млн. Това означава, че по една или друга причина само две трети от българите, които могат да работят, го правят.
Националния статистически институт обяви, че негативните ефекти върху трудовия пазар в България заради породените от коронавируса блокади и рестрикции са се засилили още повече в края на миналата година.
Заетостта в страната се сви драстично още през летните месеци, а втората блокада и затворените бизнеси през есента са влошили още този параметър. 
През октомври-декември 2020 г. общият брой на заетите лица намалява на годишна база с 3% до малко над 3.1 милиона души.
Относителният дял на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%.
През последните три месеца на годината в сектора на услугите работят 1.9 милиона, или 62.7% от заетите. В индустрията заетите са 963 хил. (30.8%), 204 хил. (6.5%) - в селското, горското и рибното стопанство. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. броят на заетите намалява във всички икономически сектори, но най-голямо намаление се наблюдава в сектора на услугите - със 74 хил., или c 3.6%. 
От всички заети 3.8% са работодатели, 6.8% - самостоятелно заети лица (без наети), 88.9% - наети лица, и 0.5% - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2.1 милиона работят в частния сектор, а 659.4 хил. - в обществения.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите  на възраст 15 - 64 навършени години са 3 милиона души. Коефициентът на заетост в тази възрастова група е 68.8 на сто.
В края на миналата година безработицата в България е 5.2%, като се увеличава с 1.1 процентни пункта, отчита националната статистика. 
Младежката безработица (15 - 29 навършени години) е 9.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висока с 2.6 процентни пункта.
15.02.2021, 14:09 часа
299 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha