Всеки трети тийнейджър у нас пуши

Всеки трети тийнейджър у нас пуши Спешни мерки относно проблема с тютюнопушенето в България, поискаха от Коалицията за живот без тютюнев дим.
От организацията подчертават, че тютюнопушенето е сред най-сериозните проблеми, засягащи здравето и благополучието на българите. Според данни от току-що проведено проучване голяма част от младите хора у нас подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюна.
Децата в България пропушват твърде рано – 36% от момичетата и 27% от момчетата на 16 години пушат ежедневно. Общо 32% от българските шестнадесетгодишни са употребявали цигари поне веднъж през последните 30 дни, докато средната стойност за Европа е 20%, обясняват от коалицията.
Необходими са ясна политическа воля за промяна на тази плашеща статистика и законодателни промени в съответствие с Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, по която България е страна, пишат до политическите сили от Коалиция за живот без тютюнев дим.
От обществената формация настояват кандидатите на изборите да включат в програмите си 7 мерки: 
подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места, въвеждане на ясни правни определения, например за „закрито обществено място“ и „тютюнопушене“, в Закона за здравето и други нормативни актове; пълна ефективна забрана на външната реклама, излагането на тютюневите изделия в местата за продажба и забрана за промоция и спонсорство от страна на тютюневата индустрия; повишаване на акциза на тютюневите изделия – в това число и на нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари; подписване и ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО (РККТ); активна превантивна комуникация на държавата и помощ за желаещите да спрат да пушат; ефективно противодействие на вмешателството на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, свързани с общественото здраве, и конкретно при приемането на мерки за ограничаване на тютюнопушенето.
Според национални представителни проучвания 57.9% от младите хора смятат, че трябва да се наложи по-строг и ефективен контрол върху спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места. 48.9% от тях са на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия, като 63.7% не са съгласни децата и подрастващите да виждат реклами на тютюневи изделия на билбордове, транспаранти, плакати по улиците.
Резултатите от изследването сочат, че 80.1% от младите хора са съгласни, че трябва да се премахне незаконната търговия с тютюневи изделия, а над половината от тях (52.3%) искат държавата да спре вмешателство на тютюневата индустрия при изработването и прилагането на политики, отнасящи се до общественото здраве.
23.02.2021, 13:49 часа
237 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha