ПП „Републиканци за България“ обяви водачите на листите си за парламентарните избори

ПП „Републиканци за България“ обяви водачите на листите си за парламентарните избори На проведен Изпълнителен съвет на ПП „Републиканци за България“ бяха обсъдени, приети и утвърдени водачите на листите за предстоящите парламентарни избори. Председателят и зам.-председателят Цветан Цветанов и Павел Вълнев се включиха в срещата от Вашингтон, където са на работно посещение. В срещата, която беше осъществена чрез платформата Zoom взеха участие представителите на Изпълнителния и Контролния съвет на партията. Към този момент са ясни, следните имената на кандидатите за народни представители:

1-ви МИР-Благоевград-Цветан Цветанов
Председател на ПП „Републиканци за България“, с дългогодишен политически опит. От 2009 г. винаги е бил водач на листата във Великотърновски многомандатен избирателен район, а от 2013 г. е водач и в Благоевградски. 

2-ри МИР- Бургас - д-р Виктор Серафимов
Доктор по международно право и международни отношения. Завършил е СУ „Свети Климент Охридски” и има допълнителна специализация „Английско и европейско право” в Института за продължаващо обучение на Университета Кеймбридж. Към момента е студент в магистърска програма по „Бизнес администрация“ в Американския университет в България. От 2016 г. е член на Управителния съвет първо на Българското национално радио, а впоследствие на Българската национална телевизия. От учредяването на ПП „Републиканци за България“ взима активно участие във формирането на структурите на партията, като е избран за административен секретар и говорител.
Участвал е в редица работни и експертни групи към Комисията по култура и медии към 42-то, 43-то и 44-то Народно събрание.

3-ти МИР - Варна - Веселин Василев
Завършил е Военна академия, има три магистратури по „Публична администрация“, „Богословие и теология“ и „Национална сигурност и отбрана“. Два мандата е успешен кмет на Вълчи дол. Успешен бизнесмен. Семеен е, с едно дете.

4-ти МИР- Велико Търново - Цветан Цветанов

5-ти МИР- Видин - Огнян Ценков 
Общински съветник в ОбС – Видин. Кмет на община Видин в мандат 2015 – 2019 г. Заместник областен управител на област Видин в периода декември 2014 - ноември 2015г. Инженер съобщителна техника, офицер от Българската армия. Семеен, със син и дъщеря и две внучки.

6-ти МИР-Враца-Тодор Тодоров
Криминален психолог, участвал в разкриването на едни от най-тежките криминални случаи, през последните 20 години. Вещ експерт по линия на Съдебно-психологични експертизи и шеф-инструктор в единственото полиграфско училище в Европа, признато от Американската полиграфска асоциация. Профайлър, участвал в овладяването на много критични инциденти и заложнически кризи.

7-ми МИР-Габрово-Мариян Костадинов
Той е с придобито инженерно образование. Има дългогодишен опит в проектирането и строителството на инфраструктурни обекти в областта на газоснабдяването и водоснабдяването. Натрупан опит в консолидирането на законодателство свързано с всички фази в строителството - от устройствено планиране до въвеждане в експлоатация на строежите. В периода 2009-2013 г. участва в множество законодателни промени свързани с регламентиране функциите на заинтересованите ведомства при стартиране строителството на национални инфраструктурни обекти. В периода 2009-2013 г. е областен управител на Габрово.

8-ми МИР -Добрич - д-р Севдалин Куцаров
Кардиохирург с почти 30-годишен опит. Работил и специализирал във водещите световни клиники. Участвал в създаването на една от най-големите кардиохирургични клиники в страната. Множество участия в европейски и световни форуми. Семеен, с две деца.

9-ти МИР- Кърджали - Илия Илиев
Икономист по образование, със специалност „Икономика и управление на индустрията. Бивш областен управител на Кърджали и общински съветник. Семеен, с едно дете.

10-ти МИР-Кюстендил - Милослав Методиев
Национал по борба и общински съветник от Бобов дол. Бивш национален състезател по класическа борба. Печели 5-то място на Световното и Европейско първенство през 2018г. Четири пъти е спортист на годината на град Кюстендил. В момента се занимава с частен бизнес.

11-ти МИР Ловеч - Надя Бонева
Магистър по „Право“. Експерт в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, работила е в Народното събрание от 1992 г. до момента, на различни ръководни длъжности. Съдебен заседател в Софийски районен съд до момента.

12-ти МИР Монтана  - Пенка Пенкова
Тя е единствената жена-кмет в историята на Лом, с три управленски мандата, член на УС на НСОРБ. Била е и зам.- председател в Постоянния комитет на Конгреса на местните и регионални власти в Европа. Носител е на призовете „Жена на годината в област Монтана/2005 г./, „Най-толерантната личност в община Лом /2006,2007 г./, златен медал „За хората с добри сърца” и наградата „Успешно управление на дунавска община” през 2018 г.

13-ти МИР Пазарджик - Атанас Шопов
Атанас Георгиев Шопов е роден 1980 г., семеен с две деца, втори мандат общински съветник ОС-Пазарджик. Той е с две висши образования със специалност „Логистика на сигурността“ и „Стопанско управление“.

14-ти МИР Перник - Иван Анчев
Професионалист с 25-годишен опит в областта на националната сигурност и международните отношения. Завършил специалност „Политология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, след което Академията на ФБР в Куонтико (Вирджиния, САЩ). Доктор по национална сигурност с дисертация по въпросите на ислямския радикализъм. Има задгранични дипломатически мандати във Вашингтон и Чикаго, последният от които е като генерален консул на Република България в Чикаго (САЩ). Женен, с две деца.

15 -ти МИР Плевен - Владислав Николов
Икономист по професия, с висше образование,  Магистър по „Търговски бизнес и посредничеството“ в Стопанска академия „Д.А.Ценов“- Свищов. Директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, народен представител в 44-то Народно събрание. Член на комисията по „Бюджет и финанси“. Зам.-председател на „Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда“.

16-ти МИР Пловдив - доц. Христо Димитров
В периода 1992 – 1997 изучава специалност „Екология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Дипломира се като Магистър със специализация „Паразитология”.
През 2000 г. печели конкурс за редовен асистент по Зоология.
От 2006  до 2016 г. е Главен асистент. През 2016 г. е избран за доцент по Зоология към ПУ „П. Хилендарски“. Става ръководител на трима докторанти, които разработват дисертации в различни сфери на зоологията. Освен преподавателска дейност провежда и активна научно-изследователска работа в актуални научни области: зоология, фаунистика, таксономия, териология, цитогенетика, биомониторинг, епидемиолого-паразитологични изследвания, оценка на консервационно-значими територии.
През 2013 г. работи активно като експерт в Приоритетна ос 3 „BG161PO005/09/31/01/08 – Развитие на мрежата Натура 2000”. Създава и ръководи успешно експертен екип от страна на Пловдивски университет работещ по „Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмасивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018“ към Министерство на здравеопазването. От 2015 г. участва и като експерт в актуализации на план за управление на Природен парк „Пирин“ и на Природен парк „Витоша“. През последните години работи и по няколко международни проекта с участие на Египет, САЩ, Турция, Гърция, Сърбия, Русия.
През 2017 г. придобива допълнителна магистърска степен „Финанси и банково дело“. От 2019 г. става Ръководител на катедра Зоология към Биологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Участва в авторския състав на учебни пособия и монографии и на над 50 научни публикации в реферирани международни научни издания. Семеен, с две деца.

17-ти МИР Пловдив област - Георги Пилев
На 33 години, заместник-областен управител на област Пловдив в периода 2014-2017 г., Магистър от НБУ гр. София със специалност „Бизнес администрация“, има придобита магистратура и в Пловдивски университет по „Публична администрация“. В момента работи в частния сектор.

18-ти МИР Разград - Димитър Стефанов
На 39 години, работи в международни компании в сферата на търговията и в момента е треньор по баскетбол.

19-ти МИР Русе - д-р Ченко Сотиров
Стоматолог, собственик на една от най-добрите дентални клиники в България. Д-р Сотиров има сериозен професионален опит, натрупан у нас и в чужбина, владее турски, английски и норвежки и е познат на русенската общественост като водещ експерт в областта на денталната медицина, член е на Изпълнителния съвет на партията.

20-ти МИР Силистра- инж. Петко Чамов
Магистър инженер по „Комуникационна техника“, с допълнителна квалификация „Финансов мениджмънт“ в СА „Д. А. Ценов“- Свищов. В момента е управител на търговско дружество, член на Изпълнителния съвет на Републиканци за България. Женен е, с две деца.

21-ви МИР Сливен - Пенчо Недев
Пенчо Недев Иванов е роден 1958 година в Сливен. Преди повече от 20 години заминава за САЩ. Постига aмериканската мечта. Има транспортна компания в Чикаго. Сега се връща в родния си град, за да помогне за положителната промяна. През целия си живот помага на българите в страната и чужбина. Подпомага активно българската общност и църква в Чикаго. През 2018 година се връща и семейството му дарява над 14 000 лв. на отделението по Неонатология в окръжната болница в Сливен. Обявен е за най-големия частен дарител на болницата. 

23-ти МИР София - Горан Благоев
Култовият телевизионен водещ, историк по образование с научна степен доктор по етнология, доказал се през годините като вещ познавач на етническата, религиозна и демографска проблематика. Безпощаден публицист-човек, отдаден на обществени каузи включително защита на традиционните ценности, правата на българските общности в чужбина, декомунизацията и отстояване на българския национален интерес срещу чужди влияния.

24-ти МИР София - д-р Джема Грозданова
Д-р Джема Грозданова е бивш председател на Комисията по външна политика (2014-2020) и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (2013), народен представител в четири състава на НС (2009-2020), три пъти вицепрезидент на ПАСЕ (2009-2011, 2015-2016 и 2018-2020) Страсбург, Франция, докладчик на ПАСЕ по процедурата на мониторинг за спазването на поетите ангажименти и задължения от Украйна към Съвета на Европа (2018-2020). Член е на Европейския съвет по външна политика София, България, председател на групата за приятелство България – САЩ (2015-2020), Магистър със специалност стоматология и доктор по обществено дентално здраве на Медицинския университет в София. Омъжена с две деца. Международен секретар на Републиканци за България и член на Изпълнителния съвет.

25-ти МИР София - Боян Йорданов
Волейболист, бивш национал по волейбол, 3-ти в света на Световното в Япония през 2006г., най-добър състезател на Гърция няколко пъти, два пъти шампион на южната ни съседка с Олимпиакос, любимецът на българските фенове, член на Изпълнителния съвет на партията. 

26-ти МИР София - област - Чавдар Маринов
Живее в гр. Костинброд. Има професионален опит в земеделието над 15 години. Заемал е експертни позиции в Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите, председател на браншова Асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци, заместник-министър на  земеделието в периода май 2019- април 2020, член на Контролния съвет на Републиканци за България. Женен с две деца.

27-ми МИР Стара Загора - Петя Станева
Завършила е Магистратура „Инвестиционен мениджмънт“ в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, Бакалавър по „Счетоводството“ в  Икономически университет-Варна. Работила е в сферата на финансите- борсова търговия в Управляващо дружество, като счетоводител и служител в ДАНС- Стара Загора, през последните близо 3 години. Семейна с едно дете.

28-ми МИР Търговище - Иван Цонев
Завършил в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. От 1994 до 1998 година е юрисконсулт  в БНБ, от 1998 г. е адвокат в Търговищка адвокатска колегия. През годините два пъти е бил председател на ОИК-Попово. Семеен с две деца.

29-ти МИР Хасково -Радостина Циркова
Родена в Хасково, на 29 години. Бакалавър „Международни отношения“ от Софийски университет; Магистър с почести „Европейски въпроси“ от Болонски университет, Болоня, Италия с експертиза в сферата на отношенията ЕС-Китай-Африка; стипендиант на фондация Италия-САЩ за магистърска програма „Глобален маркетинг и комуникации“. Говори английски и италиански. От 2018 работи в сферата на търговския маркетинг в голяма международна компания в София.

31-ви МИР Ямбол - Георги Славов
Завършил Технически университет-София, специалност „Електронна техника и микроелектроника”, втора специалност „Мениджмънт и маркетинг”, следдипломна специализация „Робототехника” и втора магистратура „Бизнес администрация”. Работил в сферата на образованието, банковия сектор и частния бизнес.
Три мандата кмет на град Ямбол - от 2007 г. до 2019 г. Успял като кмет да промени коренно облика на Ямбол - нов център; нов облик и функция на единствения по рода си в България „Безистен”; възроден градски парк; изградил канализация на най-стария квартал в града – „Каргона” и пречиствателна станция; създал все още единствения в България общински военен „Музей на бойната слава” с уникални за света експонати; върнал славата на античния град „Кабиле”; възродил идеята за „Новата болница” в града и защитил парите за ремонта  ѝ; решил сагата с небезизвестния блок 20 в град Ямбол; привлякъл сериозни инвеститори; реализирал много други важни за града си проекти, както и изготвени и оставени в наследство десетки проекти за най-значимите проблеми на Ямбол. Женен с две дъщери.

През следващите дни ще станат ясни и имената на останалите кандидати във всички МИР-ове.
24.02.2021, 11:29 часа
896 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha