Санират 13 жилищни сгради във Видин с европейски средства

Санират 13 жилищни сгради във Видин с европейски средства Още 13 жилищни сгради ще бъдат санирани с европейски средства във Видин, съобщиха от местната управа.
Мерките за енергийна ефективност ще бъдат изпълнени по Оперативна програма "Региони в растеж" Осигурени са над 3 300 000 лева. Помощта е безвъзмездна и не се изисква съфинансиране от Община Видин. 2 832 000 лева са европейски средства, а останалите - от държавния бюджет. Дейностите трябва да приключат до 11 юни 2023 година, каза Мариела Николова, главен експерт "Строителство и инвестиционни проекти" в общинската администрация. 
"В рамките на проекта са 13 жилищни сгради от община Видин, в частност от град Видин. След решения на общото събрание на собствениците на въпросните сгради, е подписан договор с Община Видин, че ще бъдат приети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания...Необходимите енергоспестяващи мерки са отразени в доклади, които са вече направени след възложена процедура от Общината за енергийната ефективност на сградите. Придружени са с валиден сертификат за енергийните характеристики, направен от лицензираната фирма. Мерките целят да се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 13-те многофамилни жилищни сгради, които попадат в списъка, са в лошо техническо състояние. За успешното изпълнение на проекта Общината ще проведе процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за  избор на изпълнител на дейностите по проектите. В резултат на тях ще се извършат заложените дейности. В резултат на изпълнението на проекта ще имаме 13 многофамилни жилищни сгради и на 390 жители на град Видин ще се създадат по-добри условия за живот", заяви тя. 
Обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и ако няма обжалвания, санирането ще започне в началото на лятото, каза заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.
25.02.2021, 16:55 часа
300 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha