За година: Над 80 подрастващи са станали жертви на престъпления в Старозагорско

За година: Над 80 подрастващи са станали жертви на престъпления в Старозагорско 493 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, са били водени на отчет в детските педагогически стаи в Старозагорско през изминалата година. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 29, или с 5.6%.
За извършени противообществени прояви са преминали 338 малолетни и непълнолетни като момчетата са 276, или 81.7%, а момичетата - 62, или 18.3%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през детските педагогически стаи за бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 57 лица, или 16.9%; непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 29 лица (8.6%); повреждане на обществена и/или частна собственост - 29 лица (8.6%); прояви на насилие и агресия – 20 лица (5.9%).
Подрастващите, преминали през детските педагогически стаи за извършени престъпления, са 273 като кражбите на имущество са най-разпространените престъпления. Извършители на кражби са 158 лица или 57.9%.
Регистрираните, които са пострадали от престъпления, са 83 лица на възраст 8 - 17 години, от които 27 (32.5%) са момичета.
През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 345 възпитателни дела, като 247 (71.6%) от тях са образувани по предложение на  органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 306.
Комисиите са наложили 416 възпитателни мерки на 275 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 376 обществено опасни деяния.
30.04.2021, 13:29 часа
155 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha