Важно за младежите без работа: Бюрото по труда във Враца приема заявления за обучения

Важно за младежите без работа: Бюрото по труда във Враца приема заявления за обучения Дирекция „Бюро по труда” във Враца започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. 
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в Бюрото по труда за обучение по професии:

1 Проект "Алтернатива за теб” 2021" (АИКБ); Професия – Продавач-консултант; Специалност „Продавач-консултант”; 10 клас - 20 лица
2 Проект "СКОРОСТИ" (БТПП); Професия – Оператор на компютър; Специалност „Текстообработване”    
4 клас - 30 лица; 
3 Проект "СКОРОСТИ" (БТПП); Професия – Маркетингови дейности; Специалност  „Сътрудник маркетингови проучвания”; 10 клас - 30 лица; 
4 Проект "СКОРОСТИ" (БТПП); Професия – Сътрудник в малък и среден бизнес; Специалност „Малък и среден бизнес”; 10 клас - 20 лица; 
5 Проект „Хоризонти 6” ”(Подкрепа); Професия – Оператор на компютър; Специалност „Текстообработване”;  Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран по реда на ЗНЗ или на ЗПОО - 20 лица; 
6 Проект „Хоризонти 6” (Подкрепа); Професия – Икономист; Специалност „Икономика и мениджмънт”; 10 клас - 20 лица; 
7 Проект „Адаптация към новите условия” (БСК); Професия – Офис секретар; Специалност „Административно обслужване”; Завършен първи гимназиален етап - 20 лица. 
Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга  разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи: 
- Безработни младежи до 29г.  /АИКБ, БСК, Подкрепа/;
- Безработни лица с регистрация в ДБТ над 6 месеца /АИКБ, БСК, БТПП, Подкрепа/;
- Младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s) /БСК, Подкрепа /;
- Освободени вследствие на епидемичната ситуация лица, регистрирани в бюрата по труда /АИКБ, БТПП, БСК, Подкрепа/;
- Продължително безработни лица /БСК/;
- Безработни лица над 50-годишна възраст /АИКБ, БСК, Подкрепа/;
- Безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда /БТПП/;
- Безработни лица без професионална квалификация /БСК, Подкрепа/;
- Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско равнище на образование /АИКБ/;
- Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /БТПП, БСК, Подкрепа/; 
- Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица /АИКБ/;
- Безработни лица с трайни увреждания /Подкрепа/. 
Курсовете ще се проведат в периода 18.05.2021 г. – 13.08.2021 г., като първата/е група/и ще стартира/т от 18.05.2021 г.
По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън Враца.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проекти на социалните партньори, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с БТПП, БСК, КТ Подкрепа, АИКБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия. 
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 09.06.2021 г.
13.05.2021, 11:38 часа
1096 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha