Ученици от ПГЯЕ бяха на стаж пробно в АЕЦ „Козлодуй“ /снимки/

Ученици от ПГЯЕ бяха на стаж пробно в АЕЦ „Козлодуй“ /снимки/ Преди броени дни се проведе второ пробно стажуване на ученици от ПГЯЕ „Игор Курчатов“ в АЕЦ „Козлодуй“ по проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.
Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.
Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията.
30.06.2021, 10:37 часа
682 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha