Врачанските сенатори уважиха искане на Малин Езекиев

Врачанските сенатори уважиха искане на Малин Езекиев Общинските съветници уважиха искане на Малин Езекиев на редовното заседание на местния парламент. 
То бе внесено от зам.-кмета Александър Владимиров и е за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, за трасе от точка за присъединяване към преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД до ГИС на „Екометан Враца“ ЕООД, разположен в имот в местността „Брадичков лъг“, в землището на града. Към постъпилото заявление са приложени всички необходими документи. Целта е да бъде изградено ново газопроводно отклонение от преносен газопровод и да се разширят диаметърът и капацитетът му. 
Местните сенатори уважиха искането на бизнесмена, като гласуваха единодушно – с 33 гласа „за“; 0 „против“ и 0 „въздържал се“.  
 
27.07.2021, 11:29 часа
3782 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha