Продават на търг общински имоти във Враца

Продават на търг общински имоти във Враца Пускат на търг общински имоти във Враца, стана ясно на редовна сесия на местния парламент в града под Околчица.
Сенаторите приеха „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021г.”, съгласно която е предвидено имоти частна общинска собственост да бъдат продадени чрез публичен търг. На основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, програмата може да бъде допълвана и актуализирана през годината.
Поради проявен интерес за закупуване на общински имоти и по предложения от кметове и кметски наместници на населени места в община Враца, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е възложено изготвяне на пазарни оценки от лицензирани независими оценители за имотите.
Съгласно чл. 45 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, разпоредителните сделки с имоти, частна общинска собственост се извършват въз основа на одобрени от общинския съвет пазарни оценки. 
С 24 гласа "за", 3 "против" и 3 "въздържал се", решението бе прието.
 
27.07.2021, 12:09 часа
1246 1
Коментари

мутри вън

27.07.2021, 16:46 часа
По време на първия мандат колко имота подари и даде на Илиян пи.........та и колко апартаментчета получи сега реши да обявиш на търгове, голям айдук си.
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha